تبیان، دستیار زندگی
عملکرد تاریخی دلواری
عملکرد تاریخی دلواری
عملکرد تاریخی دلواری
دلواری از پیشگامان نهضت مشروطه و مردی از خطه جنوب بود که نه تنها برای مشروطه قیام کرد، بلکه یکی از ارکان اصلی مراقب و محافظ مرزهای جنوب در مقابل حمله بیگانگان نیز محسوب می‌شد.
حاکمان منفعل در بحران‌های ایران
حاکمان منفعل در بحران‌های ایران
حاکمان منفعل در بحران‌های ایران
تاریخ ایران بیشتر از اینکه حاکمانی دلسوز و جوابگو در دوران سخت و بحرانی را دیده باشد، بی‌تفاوتی و ندیده گرفتن سختی‌ها و رنج‌های مردم را به چشم خود دیده است، در این میان حاکمان قجری در این موضوع سنگ تمام گذاشته‌اند!
تفریحات مردم در دوران دور
تفریحات مردم در دوران دور
تفریحات مردم در دوران دور
در حقیقت گردش و تفریحی در میان نبود. تنها تفریح مردم شب چهارشنبه سوری وایام نوروز و سیزده بدر و شبهای رمضان بود . مخصوصا معمول بود ،اعیان به بهانه اینکه روزه می گیرند و شب باید بیدار باشند و روز بخوابند، هر شب تا صبح قمار بازی می کردند .
تحول تاریخ در میانه های قاجار
تحول تاریخ در میانه های قاجار
تحول تاریخ در میانه های قاجار
تجربه مواجهه نزدیک جامعه ایران با غرب و هنر آن در میانه عصر قاجار آغاز شد. پادشاهی فتحعلی‌شاه و محمدشاه سرآغاز ورود صنعت چاپ و واردات گسترده کالاهای اروپایی از جمله نقاشی‌ها و آثار هنری بود. عهد ناصری و مظفری و سفرهای چندباره ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه به فرنگ اوج ورود گسترده مظاهر فرهنگ غرب به ایران بود.
عهدنامه ارزروم چه بود
عهدنامه ارزروم چه بود
عهدنامه ارزروم چه بود
١٧١‌سال پیش، برابر با سی‌و‌یکم ماه می ‌١٨٤٧ میلادی، دومین عهدنامه ارزنه‌الروم (ارزروم) بین ایران و عثمانی به امضا رسید. نماینده ایران در این مذاکرات که طی دوران پادشاهی محمدشاه قاجار به وقوع پیوست میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر) بود...
تاسیس بانک روسی در ایران
تاسیس بانک روسی در ایران
تاسیس بانک روسی در ایران
پس از آن كه امتیاز تاسیس بانك شاهنشاهی و بانك صنایع و معادن ایران از طرف ناصرالدین شاه قاجار به رویتر انگلیسی واگذار شد، دولت روسیه نیز به هم چشمی انگلیس در گرفتن امتیاز كوتاهی نكرد. از جمله‏ ی این امتیازها، شیلات و صید ماهی در شمال و نیز امتیاز تاسیس بانك استقراضی روس بود كه توسط یولیاكوف روسی اخذ شد...
شکار شاه در جشن تاج گذاری
شکار شاه در جشن تاج گذاری
شکار شاه در جشن تاج گذاری
حقیقت ماجرا این است که اگر آن روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵ شمسی ناصرالدین‌شاه از رفتن به زاویه مقدسه عبدالعظیم منصرف می‌شد، یا آن دو تیری که از ششلول روسی میرزا رضای کرمانی شلیک شد به خطا می‌رفت و مثلا به پای شاه می‌خورد، حتما جشن پنجاهمین سالگرد تاجگذاری ناصرالدین‌شاه برگزار می‌شد و حالا مورخان به جای نوشتن از ماجرای شاه‌کشی میرزا رضای شاه‌شکار حتما جایی را برای جشنی باشکوه باز می‌کردند که قرار بود برگزار شود...
نقشه ناپلئون برای پادشاه قاجار
نقشه ناپلئون برای پادشاه قاجار
نقشه ناپلئون برای پادشاه قاجار
پس از انعقاد قرارداد در ایران ناپلئون بلافاصله برای عمل به مواد 13 و 14، اقدام به اعزام شخصی به نام ژنرال گاردان با یک هیأت دویست نفری برای آموزش و تجهیز‌سازی نیروی نظامی ایران نمود. در ظاهر این اقدام نشان از حسن رفتار ناپلئون دارد؛ زیرا این افراد در همان روزهای آغازین تلاش خود را برای تأسیس توپخانه‌هایی در تهران و اصفهان انجام دادند و آموزش‌های مقدماتی را نیز در اختیار نیروی نظامی ایران قرار دادند. ولی هدف ناپلئون عمل به تعهدات خود نبود، وی با این اقدام به دنبال پیدا کردن راههای نظامی حمله به هندوستان، به عنوان مهمترین مستعمره انگلیس بود...
سفیر مقتول روسی در ایران
سفیر مقتول روسی در ایران
سفیر مقتول روسی در ایران
او با ایرانیان به ستمگری درشت‌خویی رفتار می‌کرد و در مسیر خود از تبریز به تهران از درشت‌خویی، قتل و غارت ابایی نداشت. در تهران نیز بر خلاف سایر نمایندگان دولت‌های دیگر دربرابر شاه ایران نمی‌ایستاد.