تبیان، دستیار زندگی
زمان تیم 1 تیم 2 محل نتیجه داوران پنجشنبه  1/12/81 برق شیراز استقلال اهواز احمدی 57 ، نوروزی 88، حقی 93 شیراز 3-0 مرادی ساعی - فروغی پنجشنبه  1/12/81 فولاد خوزستان سراج 44 ، کعبی 51 پنالتی فجر سپاسی شیراز  ع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر ایران

زمانتیم 1تیم 2محلنتیجهداوران

پنجشنبه

1/12/81

برق شیراز

استقلال اهواز

احمدی 57 ، نوروزی 88، حقی 93

شیراز

3-0

مرادی

ساعی - فروغی

پنجشنبه

1/12/81

فولاد خوزستان

سراج 44 ، کعبی 51 پنالتی

فجر سپاسی شیراز

علیزاده 31 ، اکبر پور 41

اهواز

2-2

عرب براقی

جعفری – شهری زادگان

جمعه

2/12/81

سایپا تهران

ذوب آهن اصفهان

ناظری 75

تهران

1-0

هنروری

شکور – خواجه راد

جمعه

2/12/81

استقلال تهران

مجیدی  17

صنعت نفت ابادان

تهران

0-1

یثربی

نجاتی – کرباس فروش

جمعه

2/12/81

سپاهان اصفهان

بزیک 75

ابومسلم مشهد

عنایتی 35

اصفهان

1-1

ممبینی

معتمدی فر – خرم آبادی

یکشنبه

4/12/81

ملوان انزلی

پاس تهران

انزلی

?

?

یکشنبه

4/12/81

پیکان تهران

پیروزی تهران

تهران

?

?