تبیان، دستیار زندگی
برای این زمین و این جهان که آفریده ای، راهنما گذاشته ای. برای روزهایش خورشید آفریدی و برای شب هایش ماه. خورشید و ماه را دادی تا زمین را روشن نگه دارند و زمین راهش را گم نکند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نماینده ی مخصوص خدا

نماینده ی مخصوص خدا

خدای عزیز!

برای این زمین و این جهان که آفریده ای، راهنما گذاشته ای. برای روزهایش خورشید آفریدی و برای شب هایش ماه. خورشید و ماه را دادی تا زمین را روشن نگه دارند و زمین راهش را گم نکند.

برای ما آدم ها هم راهنما فرستادی. راهنماهای زیاد که ما راهمان را گم نکنیم. راهنمایی مثل خورشید و ماه، روشن وگرم. ابتدا پیامبر راهنمای ما بود و بعد از ایشان یازده امام؛ اما حالا آن ها نیستند. ما زنده هستیم و راهنما می خواهیم. می دانم تو یک راهنما و یک نماینده ی خوب و عزیز را برای ما نگه داشته ای. کسی که مثل پیامبر و یازده امام، مهربان و معصوم است. کسی که از جنس آن هاست. حرف هایش بوی آن ها را می دهد.

گل نرگس را می گویم که یادگار گل محمدی است. کسی که هم نام پیامبر است. عطر دل انگیز او را دارد. کسی که از دختر پیامبر به یادگار مانده است.

خدایا کاری کن آن امام زیبا و آن گل خوشبو را ببینیم. کاری کن زودتر بیاید تا دنیا پر از عطر گل محمدی بشود. کاری کن بیاید و حرف های تو را به گوش ما برساند. ما چه قدر باید منتظر دیدن زیبایی باشیم.

نماینده ی مخصوص خدا

وای که چه قدر خوب می شود او بیاید. وقتی بیاید همه ی چیزهای بد را از بین می برد و جای آن دنیا پر از چیزهای خوب می شود. خدایا او به ما کمک می کند تا تو را بهتر بشناسیم. کمک می کند تا در زندگی پیروز باشیم. کمک می کند تا راه تو را برویم. ما به این راهنمای خوب احتیاج داریم. می خواهیم نماینده ی خودت را ببینیم. پس خواهش می کنم کاری کن زودتر نماینده ی مخصوصت را ببینیم.

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:ماهنامه ملیکا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.