تبیان، دستیار زندگی
پروژه علمی ارائه یک آزمایش، یک نمایش، یک تحقیق، جمع آوری اقلام علمی، یا نمایش دستگاه های علمی است. پروژه کوشش علمی یک دانش آموز را در حیطه مورد علاقه خودش نشان می دهد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پروژه علمی چیست؟

کتاب خوب را می‌شناسید؟

پروژه علمی ارائه یک آزمایش، یک نمایش، یک تحقیق، جمع آوری اقلام علمی، یا نمایش دستگاههای علمی است. پروژه کوشش علمی یک دانش آموز را در حیطه مورد علاقه خودش نشان می دهد. پروژه روشی به دانش آموز ارائه می دهد تا وی بتواند حاصل آن تحقیقات را نشان دهد. این روش ویژه، کنجکاوری دانش آموز را درباره جهان پیرامونش ارضاء می کند.

پرسشهایی مطرح می کند که دانش آموز ناچار است پاسخهایی برای آن پیدا کند. پروژه فعالیتی است هیجان انگیز در دنیای پژوهشهای علمی که فراتر از کلاس درس و موضوعات کتاب درسی پیش می رود. با انجام یک پروژه علمی دانش آموز از این که کار یک دانشمند را انجام می دهد احساس رضایت می کند. همچنین ارزش کشفیات و کارهای خود را در می یابد.

پروژه به دانش آموز این امکان را می دهد که آزمایش کند، تصمیم بگیرد، فرضیه بسازد، ایده ها را بررسی و امتحان کند، به دنبال راه حلهایی بگردد و مهمتر از همه درباره خود و دنیای اطراف خود مطالعه کند.
نوشتن

پژوهش یک فرآیند خلاق است و پژوهشگر باید از فنون گوناگونی بهره گیرد تا به کشف یک قانون یا طرح یک نظریه برسد. پژوهشگر باید با پشتکار فراوان مراحل پژوهش را از مشاهده ی ساده تا گزارش تحقیق با دقت کامل انجام دهد تا به نتیجه برسد.

شماره ی مراحل تحقیق را از سه تا ده مرحله نام برده اند، ولیکن آن چه بیش تر معمول است شش مرحله ی زیر است:

1- انتخاب موضوع و تعریف مسئله

2- فرضیه ی تحقیق

3- جمع آوری اطلاعات

4- طبقه بندی اطلاعات

5- تعیین اعتبار و نقد فرضیه

6- گزارش تحقیق

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی