تبیان، دستیار زندگی
در این آزمایش ساده با استفاده از ابزارهای ساده می خواهیم آب را به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کنیم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هیدرولیز آب

هیدرولیز آب

وقتی مواد شیمیایی معینی با هم واکنش دهند، ممکن است الکتریسیته " به وجود آید" . از الکتریسیته ای که به روش شیمیایی به دست می آید، برای به راه انداختن انواع ماشین آلات از چراغ قوه گرفته تا ساعت یا یک ماشین استفاده می شود.

هیدرولیز آب
هیدرولیز آب

بله! ماشین هایی هم وجود دارند که می توانند با الکتریسته روشن شوند! وسایل و قطعاتی که الکتریسته را در خود ذخیره می کنند، " باتری" نامیده می شوند.

الکتریسته به وجود آمده در باتری ها می تواند برای تولید تغییرات شیمیایی هم به کار رود.

همه می دانید که آب، ماده شیمیایی ساده ای است که از دو گاز تشکیل شده است : هیدروژن و اکسیژن. هر مولکول آب، دو اتم هیدروژن در مقابل یک اتم اکسیژن دارد و فرمول شیمیایی آن، H2O است.

اگر یک جریان الکتریکی بین دو الکترود موجود (قطب های مثبت و منفی یک باتری) در یک محیط پر از آب عبور کند، آب به دو قسمت جدا می شود:

هیدرولیز آب

اکسیژن و هیدروژن! این فرایند، الکترولیز نامیده می شود و در صنعت به روش های گوناگونی انجام می گیرد؛ نظیر ساختن فلزاتی چون آلومینیوم. اگر یکی از الکترودها فلز باشد، با هر فلز دیگر موجود درمحلول، روکش یا اندود خواهد شد. این روشی است که می توان فهمید جگونه اجسام، نقره اندود می شوند.
هیدرولیز آب

سعی کنید این کار را انجام دهید!

شما می توانید با این آزمایش ساده، آب را به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کنید.

وسایلی که لازم دارید:

هیدرولیز آب
هیدرولیز آب

یک باتری 9 ولتی

هیدرولیز آب

دو مداد (که پاک کن و قسمت فلزی نداشته باشد)

هیدرولیز آب

نمک

هیدرولیز آب

مقوای نازک

هیدرولیز آب

سیم الکتریکی

هیدرولیز آب

لیوان کوچک

هیدرولیز آب

آب

چه کاری انجام دهیم؟

1)  دو انتهای هر دو مداد را تیز کنید.

2)  مقوا را به انداره ای متناسب با دهانه لیوان ببرید.

3)  دو مداد را به فاصله تقریبا 2/5  سانتی متری از هم در مقوا فرو کنید.

4)  حدود یک قاشق چایخوری نمک در داخل آب گرم بریزید و بگذارید کمی در این حالت بماند.

5)  با استفاده از یک تکه سیم الکتریکی، یک انتها را به قسمت مثبت باتری وصل کنید و انتهای دیگر را به گرافیت سیاه (موجود در نوک مداد). همین کار را برای اتصال قسمت منفی باتری به نوک مداد دوم تکرار کنید.

هیدرولیز آب

6)  دو انتهای دیگر مداد ها را داخل آب نمک قرار دهید.

نتیجه:

وقتی الکتریسیته ناشی از باتری از بین دو الکترود (مدادها) عبور می کند، آب به عناصر تشکیل دهنده اش تجزیه می شود که به صورت حباب های بسیار ریزی در اطراف نوک هر مداد جمع می شوند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: آلچالانلو