تبیان، دستیار زندگی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ساحره بلوچی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قرینه نسبت به محور ها

قرینه نسبت به محور ها

موضوع:

بردار

هدف:

پیدا کردن قرینه ی یک نقطه نسبت به محورهای طول و عرض و مبدأ مختصات

شرح فعالیت:

نقطه A را حرکت دهید...

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

در گوشه ی تصویر مختصات این نقطه و نقاط B، C و D نوشته شده است.

نقطه ی B قرینه ی نقطه ی A نسبت به محور طول ها و نقطه ی D قرینه ی A نسبت به مبدأ مختصات است.

نقطه ی D قرینه ی A نسبت به مبدأ مختصات است.

نقطه ی A را جا به جا کنید و بگویید چه رابطه ای بین مختصات این نقاط با یکدیگر وجود دارد؟

راهنمایی


گروه ریاضی مرکز یادگیری سایت تبیان - داودی، طاهری و نوربخش

تهیه: محمد طاهری - تنظیم: یگانه داودی