سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قید(adverb) حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد با اضافه كردنly به آخر ....دسته ای از صفات آن ها را تبدیل به قید می كنند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ستاره نوربخش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قید در زبان انگلیسی

اهداف درس (Objectives):

  •  آشنایی با قید و کاربرد آن
  •  آشنایی با انواع قید

قید در زبان انگلیسی

قید(adverb) حالت و چگونگی فعل را نشان می دهد با اضافه كردنly به آخر دسته ای از صفات آن ها را تبدیل به قید می كنند. مثلاً :

sincerely مخلصانه

 quickly به سرعت

carefully بادقت

انواع قید:

1- قید حالت: (Adverb of maner)

در زبان انگلیسی معمولا برای ساخت قید حالت به آخر صفت Ly اضافه می شود. معمولا قید های حالت، صفت، فعل یا قید دیگری را توصیف می کنند و قبل از آن ها و گاهی در انتهای جمله قرار می گیرند.

Slowly- quickly- happily

محل  قرار گرفتن قید حالت  در جمله:

- بعد  از  فعل  اصلی   مانند:  She  drives  carefully.

- بعد از فعل  یا  مفعول  : قید حالت + مفعول + فعل + فاعل   مانند: She   drives  the  car   carefully.

توجه : بعد  از  افعال  ربطی  مثل  am - is  - are - was - were صفت به کار  می رود و قید مورد استفاده  قرار  نمی گیرد.

قید در زبان انگلیسی

2- قید های تکرار: (Adverbs of Frequency)

قید های تکرار قبل از فعل اصلی می آیند و اگر در جمله مشتق فعل to be وجود داشته باشد بعد از to be قرار می گیرند. قید های تکرار عبارتند از:

Sometimes – usually – often – never- seldom – rarely - hardly - always…

قید های scarcely - rarely - never - seldom - hardly مفهوم فعل را منفی می کنند و نیاز به NOT ندارد.

 

مثال:

I sometimes play football.(من بعضی وقت ها فوتبال بازی می کنم.)

I never play foot ball.(من هرگز فوتبال بازی نمی کنم)

 

3- قید های کمی :

قید های کمی قبل از صفت یا قید دیگری قرار می گیرند و آن را توصیف می کنند.قید کمی می تواند قبل از صفت تفضیلی بکار برده شود.قید های کمی معمولاً بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرند.قید های کمی عبارتند از:

Very – almost – quite – fairly – pretty -a bit - rather - a little- totally- completely- so- enough - any - no - a lot -just - nearly - a great deal - much

4- قید های جمله:

قید های جمله در زبان انگلیسی عبارتند از:

maybe - of course - certainly - surely - probably - actually - possibly - naturally - unluckily - luckily - in fact

 

5- قید زمان adverb of time:

این قیدها زمان وقوع کاری را بیان می کنند.

After –already – during – finally – just – last – later – next – now – recently – soon – then – tomorrow – when – while - yesterday.

He came home before dark. (او قبل از تاریکی به خانه برگشت)

she  finished her supper finally. (اوبالاخره شام خود را تمام کرد)

 

6- قیدهای مکان( adverb of plsce)

این قیود محل انجام کاری را نشان می دهند.

Abroad- anywhere – downstairs – here – home – in – nowhere – out – outside – somewhere -there- underground - upstairs.

 

I wanted to go upstairs. (من میخواستم به طبقه بالا بروم)


ترتیب قرار گرفتن قیدها را جمله:

قید زمان+قید مکان+قید حالت+مفعول+فعل+فاعل

He +drank +her coffee +very quickly +at the restaurant + yesterday


چند كلمه زیرly دارند اما قید نیستند بلكه صفت هستند :

قید در زبان انگلیسی

 

Mina  is a friendly girl.

 

تذکر:

اگرلازم شود از كلمات بالا به صورت قید استفاده شود چون نمی توان به آن ها ly اضافه كرد و مثلا گفت friendlily ناگزیر برای تهیه كردن آن ها از تركیب زیر استفاده می شود.

قید در زبان انگلیسی

 

Hellen speaks in a friendly manner. (هلن صمیمانه صحیت می کند.)

 

چند قید زیرly نمی پذیرند و بدون ly به كار می روند.

قید در زبان انگلیسی

 

كلمات به شكل بالا با شكل واحدی به عنوان صفت نیز به كار می روند . طبعًا وقتی قبل از اسم باشد یا به تنهایی بعد از فعل ربطی باشند صفت هستند مانند :

Hellen is a fast typist.

Hellen is fast.

اما اگر بعد از هر فعل دیگری غیر از افعال ربط به كار رود قید هستند مثلاً :

Hellen types fast.

Hellen looks fast.

تمرین

 در جای خالی كلمات مناسب به كار ببرید.

1. A hard worker works ……………….(hard- hardly- hardest)

پاسخ : hard صحیح است. Hard صفتی است كه ly نمی گیرد.

 

2 – A fast driver drives …………..(fast- fastly)

پاسخ : fast صحیح است . fast صفتی است كه ly نمی گیرد.

 

3 – A carefull driver drives …………..(careful – carefully)

 

پاسخ : carefully صحیح است. با اضافه كردن ly به carfull قید حالت ساخته می شود.

 


 پاسخ صحیح را انتخاب كنید.

1- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحیح است. چون در اینجا به قید حالت نیاز داریم.

 

2 – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ ‌:  fast صحیح است چون در این جا به صفت احتیاج داریم. Fast هم می تواند صفت باشد هم قید.

 

3 – Mina is a …………student . she speaks English. Well (well – good – bad)

پاسخ : good صحیح است چون قبل از اسم احتیاج به صفت داریم كه اسم را توصیف كند.

 

4 – I am a fast runner .I run ………( careful – fast – quick)

پاسخ : fast صحیح است. چون بعد از فعل احتیاج به قید حالت داریم كه چگونگی انجام فعل را بیان كند.

 

5 – They learn English………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحیح است . چون درا ینجا به قید نیاز داریم.

 


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: نوربخش

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین