تبیان، دستیار زندگی
جدایی خطیب، درخشان و مهدی قدمی تغییرات بزرگ سازمان تربیت بدنی در سال 1385 با جدایی حجت الله خطیب، سردار درخشان و مهدی قدمی در اولین روزهای فروردین ماه آغاز شد. مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در آخرین روزهای سال 1384...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییرات بزرگ سازمان تربیت بدنی آغاز شد

جدایی خطیب، درخشان و مهدی قدمی

تغییرات بزرگ سازمان تربیت بدنی در سال 1385 با جدایی حجت الله خطیب، سردار درخشان و مهدی قدمی در اولین روزهای فروردین ماه آغاز شد.

مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در آخرین روزهای سال 1384 وعده کرده بود بزودی تغییرات اساسی در برخی معاونت های این سازمان بوجود خواهد آورد. در حالیکه همگان تصور می کردند این تغییرات پس از تعطیلات نوروزی صورت بگیرد اما در اولین روزهای سال 1385 خبربرکناری سه معاون باسابقه سازمان تربیت بدنی منتشر شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در اولین اقدام خود که به نوعی یک سنت شکنی نیز محسوب می شد، حجت الله خطیب را پس از 18 سال از سمت اداره کل تربیت بدنی استان تهران کنارگذاشت و مهدی فاطمی نسب را جانشین وی کرد. مهندس علی آبادی همچنین سردار محمددرخشان رئیس فدراسیون جودو و معاون فرهنگی ، پارلمانی و اموراستانهای سازمان تربیت بدنی را برکنار و مهندس نجفی را جانشین وی کرد.

آخرین تغییر رئیس سازمان تربیت بدنی کنارگذاشتن مهدی قدمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی بود که هنوزجانشین قطعی او مشخص نشده است اما ازکیومرث هاشمی به عنوان گزینه احتمالی جانشینی وی نام برده می شود.

قبل از این نیز محمدعلیپوررئیس مرکز توسعه ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی از سمت خود کنار گذاشته شده بود. با این شرایط به نظر می رسد که طی روزهای آینده شاهد تغییرات بیشتری در سازمان تربیت بدنی خواهیم بود.