تبیان، دستیار زندگی
ردهای محتوا بر اساس طرح ملی تبیان با محورهای کاربر، محتوا و شبکه ملی که در رابطه تعاملی سازنده با یکدیگر در پی آرمانهای تعالی بخش اسلام در متن زندگی بر اساس قرآن کریم و مکتب اهل بیت است، بر آن شدیم تا در بخش محتوا نگاهی به ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بسمه تعالی

راهبردهای محتوا


بر اساس طرح ملی تبیان با محورهای کاربر، محتوا و شبکه ملی که در رابطه تعاملی سازنده با یکدیگر در پی آرمانهای تعالی بخش اسلام در متن زندگی بر اساس قرآن کریم و مکتب اهل بیت است، بر آن شدیم تا در بخش محتوا نگاهی به ایده های مطرح در این خصوص داشته باشیم و با نقد آنها صواب از خطا بازشناسیم.

فرضها:

ـ مخاطب، اقشار نرمال جامعه هستند از همه جهات: سن، تحصیل، تدین و ...بنا بر تعامل با مخاطبین است.

ـ تلاش برای تأمین یک محتوای پایه در بدو امر ضروریست، گرچه سعی بر آنست تا همین مقدار هم، حتی الامکان سلیقه کاربران را منظور دارد.

ـ توجه به مزیتهای این رسانه در امر تامین محتوا از جمله تعاملی بودن، ارزانی، ناشناس ماندن، تصادفی بودن، دسترسی همگانی، سهولت و سرعت.

ـ تنوع در محتوا مناسب ذوق کاربر و در مسیر تعامل.

ـ توجه به ادبیات روز در تعریف دوباره مفاهیم و اصطلاحات در مسیر فرهنگ سازی فراگیر.

محتوا نقش راهبری سیستمی را دارد که شبکه کامپیوتری موتور محرکه آن و گردش اطلاعات انرژی آن سیستم را تامین می کند پس سلامت محتوا، سلامت سیستم را تضمین می کند.

ـ جذابیت محتوا از تمام روشهای ممکن.

ـ لحاظ همه موارد یاد شده فوق به جهت ایفای نقش الهام بخش موسسات فرهنگی و اطلاع رسانی جهان اسلام.

محیط:

فضایی که در آن بنابر عرضه محتواست، خود تحت تأثیر آمیزه ای از چند فرهنگ است. فرهنگ اسلامی که دستمایه اصلی معنویت مردم است و فرهنگ ملی یا ایران باستان که از دیرباز سنتها و آداب معاشرت و بسیاری دیگر از شاخصهای فرهنگی را تحت تأثیر خود داشته و نیز فرهنگ جهانی که امروزه وجه غالب آن فرهنگ و تمدن غربی است، اما با این تفاوت که جاذبه واقعی و ماندگار این فرهنگ همانا دانش و فن آوری آنست که موجب ارتقاء شرایط زیستی و تعامل پایدار و بهینه با هستی شده و غبطه برانگیخته، لذا جوان ما که جویای معنویت درخور شأن انسانی است، آنرا در اسلام جسته و در عین حال به هویت تاریخی خود در بلندای زمان نیز توجه دارد ضمن آنکه نمی تواند برخورداری از مواهب طبیعی خلقت در پرتو دانش روز را نادیده انگارد.

از منظری دیگر اما میدان عرضه محتوا در مقولاتی چون خدا، جهان وانسان است که هریک پرسشهای مهمی را می توانند پاسخگو باشند: دین و معنویت، رازهای خلقت و هویت انسان این سه در ذخائر فرهنگی یادشده در فراز قبلی قابل رهگیری است.

زمینه ها:

معارف اسلامی:

در آثار اسلامی اولویت با جنبه های اعتقادی است سپس اخلاقی و آنگاه احکام. همانطور که آموزه های قرآن کریم همین شیوه را ارائه داده است.

این سه مقولاتی نه گسسته که در مسیر تعالی انسان مبانی است که از سویدای دل و اندیشه برآمده، جانمایه زندگی عملی انسان شده در نهایت در رفتار عملی به صورت آئین شرعی ظاهر می شود تا در یک مدار فزاینده باز به رشد

در تأدب به آداب شریعت و تراز طریقت و درک حقیقت بیانجامد به ویژه آنگاه که در این سیر اعتقادی اخلاقی و

آئینی، ملاحظه خداوند در تنظیم روابط انسان با خود، خداوند و جهان هسته ای دستمایه کمال قرار گیرد، در اینصورت پرداختن به محتوا نهادمند است و لذا عمیق، با اندوه و سازنده و ثمربخش و نیز بادوام است و نه قصری، بی حاصل، پس کشی و سطحی.

علمی:

هر گاه در مقام بررسی و یافتن اولویتهای دانش و فن آوری برای کشور در حال توسعه ای چون ایران خودمان باشیم مزیت نو بودن برخی دانشها و فن آوریها قابل توجه است زیرا امکان جبران فاصله از دیگر پیشتازان این عرصه ها فراهم تر است از جمله ، دانش و فن آوری ارتباطات و اطلاعات، نانوتکنولوژی ، بیوتکنولوژی که بخصوص ظرفیتهای توسعه و گسترش آنها خود مزیتی مضاعف است.

همچنین بطور نسبی دانش و فن آوری هسته ای و هوا فضا از عرصه های مناسب از این دست بشمار می آیند.

اینها به لحاظفرصتی پیرامونی است که در اختیار پژوهشگران معاصر و دانشمندان جوان قرار دارد.

امامزیت های ذاتی کشور مثل ذخائر نفت و گاز و به تبع آنها صنعت پتروشیمی نیز نباید از نظر دور ماند و لذا اینها نیز به نوعی دیگر در عداد مزایای قابل اعتنا و دارای اولویت قرار میگیرند مثل پروژه تبدیل نفت فوق سنگین به نفت سبک در صنعت نفت با ارزش افزوده قابل توجه (بشکه¬ای 55 دلار به جای 35 دلار).

اجتماعی:

فقر، بیکاری(1) و اعتیاد امروزه منشاء پیامدها و بحرانهای عمیقی در جامعه اند و سیکل معیوب و مخرب آنها بطور ویرانگر و فزاینده ای سایر معضلات را به جامعه تحمیل می کنند در بسیاری موارد فساد و تبعیض در سایه زیانبار آنها شکل می گیرد ، بنابر این محتوایی که این پدیده¬ها را ملاحظه کند و در حد مقدورات راهگشا باشد به نوعی در تضمین سلامت سایر تلاشها سهیم خواهد بود . طرحهای کار آفرین از صنایع دستی تا راهکارهای طراز اول مثل آنچه در زمینه های علمی با اولویتی که در بالا اشاره شد در این زمینه مفیدند چرا که هم تهدیدی را از میان برده اند و هم در ترویج زمینه مثبتی اقدام عملی صورت گرفته (تبدیل تهدید به فرصت).

تجربه هند در زمینه IT و پرداختن دانشمندان هندی به نرم افزارهای گوناگون مورد نیاز موسسات و شرکتها الگوی مناسبی است.(2)

در این مسیر چنانچه ملاحظه شد اگر طرحها و پروژه هایی ارائه شوند که چند بعدی باشند یعنی هم پاسخی به بازار کار باشند و هم ویژگی پرداختن به حوزه های دارای اولویت در دانش و فن آوری را داشته باشند قطعا مناسب ترند و مانند آنست که هم چاله¬ای پر شده باشد و هم مانعی از پیش رو برداشته . این البته مستلزم همکاریهای بین بخشی است.

همچنین یادآور می شود که مطالعات میان رشته ای و پروژه¬های تحقیقی که شامل دو یا چند زمینه دارای اولویت باشند مانند: نانو – بیو ( مثل پروژه نانو بیو سنسورها که در تشخیص و درمان برخی بیماریها کاربرد دارد) یا

IT- NANO یا نانو کامپوزیتها همانطور که مزیت های بیشتری را واجدند آثار به مراتب وسیع تر و عمیق تری در دستیابی به آرمانهای بلند پیش روی ما بار میاورند.

پرداختن به هر زمینه که در مقابله با بحرانها و دفاع از کیان نظام مقدس ج.ا.ا مفید باشد مطمح نظر بوده و در این بخش طبقه بندی می شود.

ضروریات روزمره زندگی:

البته که گردآوری محتوای پاسخگو در زمینه مسائل اولیه و ابتدایی جای ویژه خود را دارد و مثلاً دانستنیهایی در خصوص کمکهای اولیه یا اقدامات اساسی و اولیه در برخورد با آتش سوزی ، زلزله یا ...(3)

تاریخ مناسبتها و مشاهیر علم ، ادب و هنر:

مروری بر مهمترین وقایع تاریخی ، پاسخی است به پرسشها از هویت جامعه همانگونه که پرداختن به مفاخر فرهنگی از معاصر تا دورترین دوره های تاریخ.

سرگرمی:

دسترسی به سرگرمی بخصوص با محدودیت های شهروندان کشورمان در این زمینه جایگاه مهمی دارد.

در هر حال با لحاظ نسبت منظر ASPECT RATIO)) مطالب و ضرورت و وزنی که هر بخش از محتوا در جای خود دارد و اهداف عالیه موسسه را در شرایط بهینه تامین می کند طبق اصل زندگی با تبیان بر آنیم تا پاسخگوی اغلب مردم در حالات مختلف ایشان باشیم.

روشها:

از طریق مطالب عرضه شده در دسترس پایگاههای اینترنتی.

مجلات، کتب و جزوات (آثار مکتوب).

سازمانهای درگیر و مرتبط.

قوانین، سیاستها و استانداردهای مدون.

در این صورت لازم است تیم TEAM اجرایی، ابزار و تجهیزات مورد نیاز TOOLS و فرآیندهای اجرایی PROCESS بررسی شده و بر اساس چرخه دمینگ ناظر به برنامه ریزی PLAN و اجرا DO عمل شده و پس ازمقایسه نتایج با اهداف CHECK اقدامات اصلاحی ACT برای اطمینان از صحت تداوم مسیر اعمال گردد.

یادآور می شود آنچه در این مدل مورد نظر است، منطق تعاملی آنست نه الگوبرداری از مصداق تاریخی آن در صنعت.

مراحل:

1- تجمیع نهاده های اولیه در بانک اطلاعاتی به عنوان پایه و برای شروع.

2- شروع به تعامل و عرضه اطلاعات و فراهم آوری امکان دسترسی و ملاحظه نظرات و تأثیر آن در پردازش اطلاعات و ارائه آنها به شکل مطلوب تر و نیز ارائه اطلاعات جدید و مناسب تر.

3- رصد آخرین یافته ها و ایده ها.

4- پردازش ایده های نو ، ارائه سلامت آنها و بهره مندی از آنها در منابع پژوهشی و پروژه های عملی.

یادآور می شود در تدوین این سند قوانین و سیاستهای فرادستی سند چشم انداز بیست ساله ج.ا.ا و قانون برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه بوده است.

سید محمّد لاجوردی

g>

(1) وزیر کار و امور اجتماعی: 46% جوانان 25 تا 29 ساله کشور بیکارند و نرخ بیکاری در کشور 12% است؛ جالب است که 90% جویندگان کار تمایل به خویش فرمایی ندارند. (کیهان 8بهمن84 صفحه 4)

(2) کشور یک میلیارد و چهل و پنج میلیون نفری هند که تا چندی پیش سنگهای قیمتی، مواد غذایی، دارو و پوشاک صادر می کرد و 60% مردم آن از راه کشاورزی گذران می کردند، با اجرای برنامه جامع فناوری اطلاعات اکنون بزرگترین صادر کننده نرم افزار جهان شناخته می شود چنانکه پیش بینی می شود با ایجاد فرصت های شغلی بیشتر رقم صادرات 5/9 میلیارد دلاری نرم افزار کنونی آن در سال 2008 به بیش از 78 میلیارد دلار از طریق 2/2 میلیون شغل IT برسد. (همشهری دیپلماتیک شماره 14 خرداد 83)

(3) در اینجا از زمین لرزه در کنار نیازها و مسائل روزمره چون کمکهای اولیه و آتش سوزی نام بردیم زیرا اصولا کشورمان ایران از نظر زمینساختی در ناحیه بسیار فعال کمربند زلزله آلپ هیمالیا ALPINE-HIMALAYAN BELT میان دو صفحه عربستان ARABIAN PLATE در جنوب و جنوب غربی و نیز صفحه اورآسیا EURASIAN در شمال شرق قرار دارد.

و چون بر اساس نقشه های زمینساختی بستر دریای سرخ تحت تأثیر فعالیتهای درون پوسته زمین در حال باز شدن است و صفحه عربستان را دائماً به سمت فلات ایران میراند باعث تنش دائمی زمینساختی شده و عامل اصلی بیشتر زمین لرزه های ایران - حدوداً 80% - می شود و فاجعه ناشی از آن و بخصوص پس از آن مهیب و عظیم است.(ماهنامه ارتباط شماره 14 مهـر 84)

مهندسی فرهنگی(1)

مهندسی فرهنگی(2) اخلاق و زندگی

مهندسی فرهنگی(3) گرایش های سرشتی

مهندسی فرهنگی(4) آفرینش، الهام بخش رفتارهای سنجیده

مهندسی فرهنگی (5) نرمالیته ، پیوستگی و تدریج

مهندسی فرهنگی (6) نسبت منظر

مهندسی فرهنگی (7) انعطاف پذیری

مهندسی فرهنگی(8)نهادمندی، تعامل ارگانیك و شكوفایی