تبیان، دستیار زندگی
تعریف پارک علمی توسط IASP در سال 2002 یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهرک ها و پارک های علم و فناوری

شهرکها و پارکهای علم و فناوری

تعریف پارک علمی

 تعریف پارک علمی توسط IASP در سال 2002 

یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند.

برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد (incubator) و فرآیندهای زایشی (Spin.off) تسهیل می نماید. پارکهای علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می نمایند.

پارک تحقیقاتی

به مجموعه ای اطلاق می شود که از طریق فراهم آوردن و ارائه زمین، تأسیسات زیر بنایی، آزمایشگاهها و کارگاههای تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی موجبات اجتماع واحدها، شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می نماید.

این مجموعه ها که معمولا در مجاورت قطبهای دانشگاهی و یا قطبهای صنعتی و اقتصادی شکل می گیرد ضمن ایجاد فضای مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی و تجاری سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری فراهم می سازند.

شهرکها و پارکهای علم و فناوری

انواع پارک تحقیقاتی

پارکهای تحقیقاتی از نظر نوع فعالیت به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

پارک علمی Science push

معمولا توسط دانشگاهها در یک فضای مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد می شود و همکاری متقابلی بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارکها و دانشگاهها به وجود می آید.

پارک فناوری Tchnology park

معمولا در مجاورت قطبهای صنعتی ایجاد می شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاههای منطقه شکل می گیرند.

شهرکها و پارکهای علم و فناوری

شهرکها و پارکهای علم و فناوری

عنوان مرکز آدرس وبگاه

استان آذربایجان شرقی http://www.eastp.ir

استان اصفهان http://www.istt.org

استان خراسان http://www.kstp.ir

استان سمنان http://www.sstp.ir

استان فارس http://www.fstp.ir

استان گیلان http://www.gstp.ir

استان مرکزی http://www.astp.ir

استان یزد http://www.ystp.ac.ir

علم و فناوری پردیس http://www.techpark.ir

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

منبع: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

گردآوری و تنظیم: نسرین صادقی