و مجلس برخورد اولین فرستاده ابن زیاد با امام حسین لینک ها: گالری عکس مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) ثبت تعزیه ایران در یونسکو برای نخستین بار...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجلس تعزیه شهادت شاه چراغ

و
مجلس برخورد اولین فرستاده ابن زیاد با امام حسین


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لینک ها:

 گالری عکس مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) 

 ثبت تعزیه ایران در یونسکو برای نخستین بار