تبیان، دستیار زندگی
نظام آموزش مجازی و سیستم های آموزش از راه دور، با وجود محاسن و مزایای فراوان اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، مشکلات و ضعف هایی هم دارند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشکلات آموزش از راه دور

قسمت چهارم

مشکلات آموزش از راه دور

نظام آموزش مجازی و سیستم های آموزش از راه دور، با وجود محاسن و مزایای فراوان اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، مشکلات و ضعف هایی هم دارند که برخی از آن ها عبارت اند از:

1. داوطلبان یادگیری به سواد رایانه ای نیاز دارند. بدیهی است که بسیاری از افرادی که در نظام های سنتی خواندن و نوشتن آموزش و پرورش با سواد محسوب می شوند، در ارتباط با فناوری رایانه و سوادی که از این طریق و با معیارهای تعاملی جدید به وجود می آید، با ایجاد و تغییر مطالب ارائه شده از طریق رایانه را به هیچ وجه ندارند. حتی هنگام قرار گرفتن در کنار افرادی که در حال تعامل با رایانه اند، از درک آن چه می گذرد، عاجزند و به بی سوادانی می مانند که قابلیت رمز گشایی علائم رمز گذاری شده برای حواس گوناگون به صورت های جدید را ندارند.

بنابراین سواد تعاملی چند حسی که از مهارت های لازم برای کنترل ابعاد گوناگون محسوب می شود، بر اصولی مبتنی است که فراگرفتن آن ها، پیش نیاز استفاده از آموزش مجازی است.

2. برای ارزیابی برنامه ی ارائه شده به استانداردهای خاص نیاز است. البته در این زمینه، هم اکنون تلاش هایی صورت می گیرد تا به نوعی، سطح برنامه های آموزشی هم چون سایر استانداردهای در حال شکل گیری اینترنتی، کنترل شود.

مشکلات آموزش از راه دور

3. مشکل دیگر، میزان اعتبار دادن به گواهی نامه های حاصل از تحصیلات مجازی است. این مشکل را می توان با موافقت نامه های اصولی و ایجاد ضوابطی از طریق وزارت خانه های علوم و آموزش و پرورش، برای جدی گرفته شدن تحصیلات مجازی حل کرد. از سوی دیگر، با از بین رفتن نیاز جامعه به مدارک رسمی و رو آوردن به دانش مهارتی برای مشاغل آینده و در نتیجه بی نیازی از مدارک رسمی، گرایش های سنتی به تحصیل مدارک رسمی در حال کم رنگ شدن هستند.

4. مسئله ی آموزش به زبان های غیر بومی، هم اکنون از جمله مهم ترین مشکلات جاری به حساب می آید. این مشکل نیز در آینده ی نزدیک که «دیجیتالیسم نو» از حالت نوپا بودن به جا افتادگی پیشرفته و با تکیه به مهارت ها و تجربه تغییر شکل می دهد، بر طرف خواهد شد. برای نمونه، به آموزش زبان انگلیسی اشاره کرد که از طریق سامانه ی «انگلیش تاون» صورت می گیرد.

5. در نهایت، جدا از مسائل مربوط به حقوق مؤلف، منابع اطلاعاتی و نیاز داشتن و وابسته بودن به استفاده از ابزارها و تجهیزات خاص برای بهره گیری از امکانات آموزشی مجازی، می تواند تنها مشکلی باشد که تنها راه برخورد با آن، تولید و ارائه ی انبوه این تجهیزات به صورت ارزان است. در این صورت، همگان از نعمت داشتن این امکانات برخوردار می شوند.

رشد تکنولوژی آموزشی

مرکز یادگیری سایت تبیان - گردآوری: شکوفه باصری

تنظیم: مریم فروزان کیا