تبیان، دستیار زندگی
کشف و شهود عرفانی چیست؟
کشف و شهود عرفانی چیست؟
کشف و شهود عرفانی چیست؟
مرحوم آیت الله بهجت که در ابعاد و عمق مراحل و معلومات عرفانی ایشان سخن های بسیار نقل شده است همواره می فرمودند: بعضی گمان می‌کنند که ما از ترک معصیت عبور کرده‌ایم!! غافلند از این که معصیت، اختصاص به کبائر گناهان بزرگ ومعروفه ندارد.
ویژگی های طالبان واقعی رضوان الهی
ویژگی های طالبان واقعی رضوان الهی
ویژگی های طالبان واقعی رضوان الهی
نشانه رضایت خدای سبحان از بنده، رضایت بنده از آن چیزی است که خداوند برای او مقدر کرده است، چه خوشایند او و چه ناخوشایند او باشد.»‌ بنابراین اگر انسان از برخی تقدیرات الهی گله‌مند باشد و آرزو کند که ای کاش این‌گونه نشده بود باید بداند که خدا هم به همین میز
کراماتي از مجتهد 24 ساله
کراماتي از مجتهد 24 ساله
کراماتي از مجتهد 24 ساله
ايشان فرزند مرحوم حاج ملا فتحعلي همداني در سال 1320 هجري قمري مطابق با 1281 هجري شمسي در شهر همدان و در خانواده‌اي روحاني چشم به جهان گشود. پدر ايشان مرحوم حاج ملافتحعلي همداني از علما و فضلاي همدان بود. البته زادگاه ايشان شيراز بود، ولي بعدها براي تبليغ