تبیان، دستیار زندگی
آشنایی با مراتب والای اخلاص !
آشنایی با مراتب والای اخلاص !
آشنایی با مراتب والای اخلاص !
پنجمین مرتبه از مراتب اخلاص، مقام شکر و وفا است که به خواص جامعه مربوط می‌شود. در این مرتبه، انسان به خاطر شکرگزاری از پروردگار متعال عبادت می‌کند و اعمال صالح او، از روی وفاداری به حق تعالی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، افرادی که به این مرتبه صعود می‌کنند
آیا عرفا با اختیار خودشان می میرند؟
آیا عرفا با اختیار خودشان می میرند؟
آیا عرفا با اختیار خودشان می میرند؟
موتوا قبل ان تموتوا؛قبل از آن كه بمیرید بمیرید» یعنی قبل از آن كه عالم بعد از این عالم را مشاهده كنید به مرحله ای برسید كه بتوانید مشاهده كنید. قبل از آن كه به شما بفهمانند كه همه چیز در ید قدرت خدا است خود در این دنیا این مطلب را بدان كه «لاحول ولا قوه ا
داستان توبه داود طایی
داستان توبه داود طایی
داستان توبه داود طایی
قبل از این زیارت، داود را به غایت حسن و جمال دیده بودم به اندازه‏اى که در بین مردم مشهور به صاحب جمال‏تر از او کسى نبود، ولى در این زیارت وى را زار و نزار و رنگ پریده و لاغر دیدم، به او گفتم: این چه حال است؟
3نکته مهم اخلاقی از امام جواد(ع)
3نکته مهم اخلاقی از امام جواد(ع)
3نکته مهم اخلاقی از امام جواد(ع)
مردي به حضرت جواد عليه السلام عرض کرد: مرا سفارشي بفرماييد. امام عليه السلام فرمود: مي پذيري؟ گفت: آري. فرمود: تکيه بر صبر کن و به فقرا در آويز و شهوات را رها کن و مخالفت با هواي نفس نما و بدان که تو از ديد خداوند مخفي نيستي، دقت کن چگونه بايد باشي.» در
مراحل آغازين خودسازي و تزکيه نفس
مراحل آغازين خودسازي و تزکيه نفس
مراحل آغازين خودسازي و تزکيه نفس
نقطه شروع خودسازي و تزکيه نفس براي افراد مختلف، متفاوت است. براي فرد غير مسلمان، اوّلين راه و نقطه شروع، اسلام آوردن است. به طوري که عده اي از علماي اخلاق، همين مطلب را درجه بندي کرده و گفته اند: اول اسلام، بعد ايمان، در مرحله سوم هجرت و بعد از ن جهاد في