تبیان، دستیار زندگی
ویژگی های اقتصاد در جامعه اسوه اسلامی
ویژگی های اقتصاد در جامعه اسوه اسلامی
ویژگی های اقتصاد در جامعه اسوه اسلامی
اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش های اخلاقی، خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی از اهداف مکتب اسلام است. این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند و هم دولت باید در تحقق آن بکوشد. کسی حق ندارد از راه های حرام کسب درآمد کند یا با اکراه، طرف مقابل را به معامله ای وادار نماید.
تعالیم عام و خاص اخلاق در حوزه اقتصاد
تعالیم عام و خاص اخلاق در حوزه اقتصاد
تعالیم عام و خاص اخلاق در حوزه اقتصاد
دین مبین اسلام به اخلاق اهمیت زیادی داده است؛ یکی از مهمترین حوزه هایی که اخلاق در آن نقش بسزایی دارد اقتصاد و تجارت است. آموزه های اخلاقی اسلام بسیار زیادند و همه عرصه های اقتصاد را در بر می گیرند. قسمت عمده این تعالیم اخلاقی متوجه خود فرد می شود تا هنگا
4راه حل جلوگیری از رشوه خواری
4راه حل جلوگیری از رشوه خواری
4راه حل جلوگیری از رشوه خواری
نظارت دقیق و حساب شده بر ادارات، مدیران، كارمندان، زیر مجموعه‌ها و برخورد قاطع با افراد متخلف و قانون ستیز، آخرین وسیله، برای جلوگیری از فساد اداری به حساب می‌آید. از این رو، مدیریت كلان جامعه باید با كنترل افراد متخلف را شناسایی و از بدنه نظام اخراج كنند
اندرزهایی برای اهل کسب و صنعت
اندرزهایی برای اهل کسب و صنعت
اندرزهایی برای اهل کسب و صنعت
هر صاحب صنعت و كسبى، اگر در صنعت و كسب خويش نيتش را اصلاح كند؛ يعنى قصدش اين باشد كه اين شغل را براى بندگان خدا انجام مى‏دهم كه نيازشان را برآورم و به اندازه خودم خدمتى به اجتماع كرده باشم؛ البته اساس كارش بر مبناى صحيحى استوار شده و از عمرش بهره كافى جهت
با چه افرادی معامله نکنیم؟
با چه افرادی معامله نکنیم؟
با چه افرادی معامله نکنیم؟
گاهي افراد از خريد خود پشيمان مي شوند و مي خواهند جنس را پس دهند که اگر با هدف سوء استفاده نباشد مانعي ندارد در کتاب بحار الانوار نقل شده است که معصوم فرمودند قيامت خداوند به آنها رحمت دارد کسي که قبول کند جنسي را پس آورده اند .