تبیان، دستیار زندگی
در مناطق بسیاری از کره ی زمین، هوا، در طول سال، به طور منظم تغییر می کند. به این تغییرات، یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان، فصل می گوییم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل های سال

فصل

در مناطق بسیاری از کره ی زمین، هوا، در طول سال، به طور منظم تغییر می کند. به این تغییرات، یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان، فصل می گوییم. فصل ها به این دلیل به وجود می آیند که زمین روی محور خود (خطی فرضی بین قطب شمال و جنوب) به صورت مایل قرار گرفته است. همین طور که زمین به آهستگی سالی یک بار به دور خورشید می چرخد، نور خورشید مدتی به نیم کره ی شمالی راست تر می تابد و مدتی به نیم کره ی جنوبی. وقتی نور خورشید راست می تابد گرمای بیش تر، و وقتی مایل می تابد گرمای کم تری دارد.

خواب زمستانی

برخی از حیوانات، مثل موش زمستان خواب، در طول ماه های سرد زمستان به خواب می روند. آن ها با ذخایر چربی که در بدنشان دارند، تا بهار زنده می مانند.

فعالیت 

خودتان وسیله ای بسازید تا عملکرد فصل ها را درک کنید. برای این کار، به یک توپ پینگ پونگ، یک عدد نی نوشابه، یک عدد قیچی، چسب مایع، مداد رنگی و چراغ رومیزی نیاز دارید.

1- نی را دو قسمت کنید، به طوری که یک قسمت کوتاه و قسمت دیگر بلند باشد و آن ها را به گونه ای که در شکل نشان داده شده است، به توپ بچسبانید.

2- از یک بزرگ تر بخواهید که کلاهک چراغ مطالعه را بردارد و آن را برای شما روشن کند.

3- آهسته دور لامپ (خورشید شما) بچرخید و در همان حال توپ (زمین شما) خود را با زاویه ای رو به لامپ بگیرید. حالا می بینید که لامپ (خورشید شما) چطور زمین شما را روشن می کند.

4- زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور محور خودش می چرخد و روز و شب را برایمان ایجاد می کند. سعی کنید کره ی زمین خودتان را چند بار بچرخانید تا ببینید که روز و شب چگونه به وجود می آید.

فصل های سال

فصل ها چگونه به وجود می آیند

هنگامی که قطب شمال به سمت خورشید متمایل  می شود، در نیم کره ی شمالی زمین تابستان و در نیم کره ی جنوبی زمستان است. شش ماه بعد، قطب جنوب به سمت خورشید متمایل  می شود و به این ترتیب، در نیم کره ی جنوبی تابستان می شود و در نیم کره ی شمالی زمستان.

در طول بهار و پاییز قسمت های شمالی و جنوبی کره ی زمین، سهم شان از نور خورشید تقریباً مساوی است. مناطق نزدیک به خط استوار، به دلیل داشتن فاصله از قطب ها، فصل های واقعی ندارند و متمایل شدن زمین به سمت خورشید روی آن ها تاثیر نمی گذارد.

برخی از کشورهای مناطق استوایی، سالانه، فصل های پر بارانی دارند که به آن باران موسمی گفته می شود. ممکن است چند روز پشت سر هم باران ببارد و سیل های شدیدی ایجاد شود.

ترجمه: مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان تبیان


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.