تبیان، دستیار زندگی
تزئین طالبی فوق العاده زیبا
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : شهره سربلند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تزئین طالبی فوق العاده زیبا

ابزار کار

یک عدد چاقو - یک عدد طالبی -مقداری حوصله

تزئین طالبی فوق العاده زیبا
تزئین طالبی فوق العاده زیبا

عکس شماره 1

عکس شماره 2

تزئین طالبی فوق العاده زیبا
تزئین طالبی فوق العاده زیبا

عکس شماره 3

عکس شماره 4

تزئین طالبی فوق العاده زیبا
تزئین طالبی فوق العاده زیبا

عکس شماره5

عکس شماره6

تزئین طالبی فوق العاده زیبا
تزئین طالبی فوق العاده زیبا

عکس شماره 7

عکس شماره 8

تزئین طالبی فوق العاده زیبا
تزئین طالبی فوق العاده زیبا

عکس شماره 9

عکس شماره 10

تزئین طالبی فوق العاده زیبا
تزئین طالبی فوق العاده زیبا

عکس شماره 11

عکس شماره 12

تزئین طالبی فوق العاده زیبا
تزئین طالبی فوق العاده زیبا

عکس شماره 13

عکس شماره 14


باشگاه کاربران تبیان- ارسالی از bilgisaiar