تبیان، دستیار زندگی
با هم پیوند خورده اند دکتر میرجلال الدین کزازی - نویسنده و پژوهشگر ادبیات ، گفت : به آن اندازه که ما در ادب کهن ایران نوروز و بهار را با اندیشه های خداشناسانه و دیدگاه های مینوی آمیخته می بینیم در ادبیات معاصر نمی توانیم ای...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهار و نوروز در اندیشه و ادب ایرانی

با هم پیوند خورده اند


دکتر میرجلال الدین کزازی - نویسنده و پژوهشگر ادبیات ، گفت : به آن اندازه که ما در ادب کهن ایران نوروز و بهار را با اندیشه های خداشناسانه و دیدگاه های مینوی آمیخته می بینیم در ادبیات معاصر نمی توانیم این زمینه را بیابیم .

این نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب افزود : ما همواره در اندیشه وادب ایرانی ، بهار و نوروز را با یکدیگر در پیوندی تنگاتنگ و نزدیک می بینیم ، به گونه ای که یکی ، دیگری را همیشه در یاد زنده می کرده است .

دکتر میرجلال الدین کزازی خاطر نشان کرد : این پیوند ، تا بدان جاست که می توان گفت ؛ " بهار و نوروز " دو نامند برای یک نامور، از این روی در سروده های سخنوران امروزی هم بهار در پی آن نوروز بازتابی دارد ، زیرا زمینه ای است که شاعران همواره بدان گرائیده اند ، اما نه به اندازه ادب کهن .

چهره برگزیده و ماندگار زبان و ادبیات فارسی از سوی صدا و سیما تصریح کرد : ساختار و بنیاد هنررا گذشته از ادب ، همین پیچیدگی و پوشیدگی و سخنی که راست و روشن و برهنه گفته نمی شود ، می سازد و اگر این انگیزه و دیدگاه نمی بود هنر و ادب و شعری پدید نمی آمد .

به گفته این نویسنده و پژوهشگر ادبیات ، آنچه ما آن را زیبا شناسی سخن می نامیم ، شگردها و ترفندهایی است که سخنور به کار می برد تا اندیشه خود را به گونه ای نغز و نازک که در نگاه نخستین دریافته نمی شود ، بازگوید و باز نماید .