تبیان، دستیار زندگی
می توان دو لامپ را طوری به باتری وصل كرد كه ولتاژ دو سر لامپ ها یكسان باشد. در این حالت، دو لامپ اصطلاحاً موازی بسته شده اند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدارهای ساده با چند لامپ موازی

می‌توان دو لامپ را طوری به باتری وصل كرد كه ولتاژ دو سر لامپ ها یكسان باشد. در این حالت، دو لامپ اصطلاحاً موازی بسته شده اند.

مدارهای ساده با چند لامپ موازیمدارهای ساده با چند لامپ موازی

مدارهای ساده با چند لامپ موازیمدارهای ساده با چند لامپ موازی

دو لامپ مشابه موازی به یك میزان درخشنده هستند و هر كدام به اندازه لامپ استاندارد روشنایی دارند. از آنجا كه هر لامپ مسیر مستقل خود را دارد، باتری باید دو برابر حالت استاندارد جریان تأمین كند.

در شكل زیر دو مدار مشاهده می شود. در یكی از آن ها یك لامپ و در دیگری دو لامپ موازی وجود دارد. به وسیله ماوس كلید را ببندید.

در كدام مدار جریان بیشتری از باتری عبور می‏ كند؟

شدت روشنایی كدام لامپ بیشتر است؟

مدارهای ساده با چند لامپ موازی

در ضمن به دلیل آن كه كه هر كدام از لامپ ها مستقیماً به باتری وصل شده‌اند، ولتاژ هر كدام برابر ولتاژ باتری می‌باشد. نكته مهم دیگر در این مدار این است كه مقاومت كل این مجموعه از لامپ‌ها، نصف مقاومت یك لامپ می‌باشد.

این موضوع، توسط آزمایش قابل تحقیق است. در این مدار طول عمر باتری نصف حالت عادی است زیرا افزودن یك مسیر موازی باعث افزایش جریان مدار می‌شود. در حالت كلی در مدارهای موازی، مقاومت كل، كمتر از مقاومت تك تك مسیرها می‌باشد. پس افزودن یك مسیر موازی باعث افزایش جریان باتری و كاهش مقاومت كل می‌شود.

در برخی ریسه‌ها كه در جشن ها و دكورها استفاده می‌شوند، لامپ ها به شكل موازی بسته شده‌اند، بنابراین اگر لامپی بسوزد تنها همان لامپ خاموش می‌شود.

به چهار مدار شكل زیر توجّه كنید.

به نظر شما كدامیك از مدارها سری و كدامیك موازی می‏باشد؟

برای مشاهده پاسخ، با ماوس روی مدارها بروید تا گزینه های (series سری) و (parrallel موازی) را مشاهده نمایید.

در فیلم ارائه شده، سه لامپ به صورت سری و موازی به منبع ولتاژ متصل شده‌اند. به وسیله وصل و قطع كردن كلید می توان یك لامپ را از این مجموعه حذف كرد. به نظر شما با حذف یك لامپ از مجموعه لامپ های موازی شدت روشنایی سایر لامپ ها چه تغییری می كند؟

برای مشاهده فیلم کلیک کنید. 

تحلیل مدار:

همان طور كه دیدید با حذف لامپ از مدار سری (اتصال كوتاه نمودن آن) شدت نور سایر لامپ ها زیاد می شود، در حالی كه با حذف یك لامپ از مجموعه لامپ های موازی، شدت نور سایر لامپ ها تغییر نمی كند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا