تبیان، دستیار زندگی
رفتار هیجانی و عواطف، غالباً با انگیزه ها همراهند در دوره بلوغ و نوجوانی ظهور هیجانات و عواطف از هر دوره دیگری بیشتر است که غالباً در شکلهای قابل قبول اجتماعی ظاهر میشود بنابراین فرهنگ و تربیت در بروز نحوه تجلی هیجانات و عواطف اثری مستقیم دارد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هیجانات هنجار شکن

درمان اختلال های روانی (کم رویی، عصبانیت، یأس)

روح


رفتار هیجانی و عواطف، غالباً با انگیزه ها همراهند در دوره بلوغ و نوجوانی ظهور هیجانات و عواطف از هر دوره دیگری بیشتر است که غالباً در شکلهای قابل قبول اجتماعی ظاهر میشود بنابراین فرهنگ و تربیت در بروز نحوه تجلی هیجانات و عواطف اثری مستقیم دارد و چنانچه شخصی از هنجارهای یک خانواده یا جامعه تبعیت نکند مشکل دار معرفی خواهد شد.


عواطف نیروی روانی فراوانی را در شخص تولید میکند و بر سیستم های مختلف بدنی تأثیر می گذارد . البته هیجانات و عواطف برای تعادل حیاتی امری ضروری به شمار می رود مگر اینکه از هنجارها تخطی کنند.در سن نوجوانی و دوران بلوغ هم این عواطف و هیجانات به اوج می رسد.

کم رویی:

یکی از اختلال های رایج دوران بلوغ ،کم رویی است.کم رویی حیای افراطی است که نوجوان را از کار و تلاش سازنده باز می دارد و سبب انزوای او می شود.

نشانه های کم رویی عبارتند از حالت تردید، کم حرفی، عدم مشارکت، سرخ شدن. کم رویی در نسل نوجوانان حاکی از وجود یک آشفتگی درونی است که به علّت ترس از برملاشدن اسرار، وارد آمدن لطمه به آبرو و حیثیت او و احیاناً وجود رنجی که درونش را می خورد، از او بروز می کند.

اگر پدر و مادر نسبت به فرزند خویش سرزنش و تحقیر بیش از اندازه داشته باشند و او را در مقایسه با کسی قراردهند که قدرت و توانایی برابری را نداشته باشد، در وی ایجاد ترس نموده به صورتی که نمی تواند حرف خویش را در دفاع از خود بگوید و چنین روشی به کم رویی فرد منجر می شود. کم رویی نوجوان را از تلاش ها و حرکت های اجتماعی باز می دارد و نمی گذارد که استعدادهای او رشد کنند و راه برای تجلّی شخصیت او باز و هموار گردد.

عصبانیت بیش از حد :

عصبی بودن از دیگر اختلال های این دوره است. عصبانیت معمولاً با پریدن از جا همراه است و در حالات گوناگون رخ می دهد و شخص عصبانی به محرک هایی که افراد دیگر نادیده می گیرند معمولاً واکنش بیش از حد نشان می دهد. رفتارهای عصبی گاهی مانند جویدن ناخن، بازی کردن با مو، تکان دادن پا در فرد به وجود می آورد. عصبانیت قدرت و توان افراد را از آن ها سلب می کند. از فردی جوان که می بایست پرکوشش و تلاش باشد، افراد عاجز و درمانده می سازد، که گرفتار بیماری خویش اند و در مواردی در حال اشک ریزی و گریه و ناله هستند. افراد عصبی ،رنجور و گرفتارند و دائماً  در اندیشه یأس و بدبینی بوده و نسبت به همگان سوء ظن دارند.

اختلال روانی

 ناامیدی :

سومین اختلال یأس است، دنیای نوجوانان دنیای عاطفی و احساسی است. این امر از جهتی می تواند زمینه مناسبی برای نوجوانان باشد. آنگاه که عاطفه و هیجان تحت رهبری فردی خردمند در آید ، برای آن ها خیر و برکت حاصل می کند مانند به کارگیری عاطفی و احساس در راه جهاد و دفاع و تعاون و همکاری و از سوی دیگر می تواند زمینه غیرمناسبی برای نوجوانان باشد آنگاه که نیکو هدایت نشود و شر و فساد ایجاد کند.

شدت هیجان و عاطفه در نوجوانان سبب می شود که گاهی به اندک بهانه ای رنجیده و مأیوس شوند و زمانی هم با دیدن روزنه امید دلگرم شوند اینان گاهی خود را در نقش توانمندی می یابند که می تواند همه مسائل را به راحتی حل و فصل کند و زمانی هم در برابر مشکلی ساده آن چنان دست و پای خود را گم می کنند که مأیوس می شوند. از مشکلاتی که در رفتار نوجوانان بروز می کند مسأله یأس به طور مداوم و مکرر است اگر شکستی در امتحان ببیند فکر می کند دیگر کارها تمام است و امیدی به ادامه زندگی نیست و یا اگر به آرزویی نرسند ، گمان دارند دیگر روی خوش و سعادت را نخواهند دید.

اگر بخواهیم درمان این اختلال ها را بیان کنیم باید بگوییم درمان و درمان گر آن ها خانواده و محیط پیرامون نوجوان از جمله مدرسه می باشد چون همه اختلال های ریشه در آن ها دارد. اگر پدر و مادر اختلاف داشته باشند یا آن گونه که باید فرزندشان را ترتیب کنند نکرده باشند یا در مدارس معلّم ها آن گونه که باید با دانش آموز ارتباط عاطفی برقرار نکند همه این ها موجب اختلال خواهد بود.

بنابراین برای درمان مشکلات و اختلالاتی که خاص نوجوانی است ، خانواده باید:

1- به نوجوانان باید محبت کرد به گونه ای که احساس کنند افرادی دوست داشتنی هستند.

2- از نوجوانان حمایت کند تا دریابند که در زندگی تنها نیستند.

3- آن ها را به عفو و نادیده گرفتن خطاها و لغزش های دیگران تشویق کنند.

و در آخر از خود نوجوان برای درمان و اصلاح روحیه کمک بگیرند و ترس های آنان را از بین ببرند.

 زهرا یوسفی مصری

بخش خانواده ایرانی تبیان


مقالات مرتبط :

آرام بخشی به نام مو کندن

توهم زشتی

تضعیف قوای شهوانی

انحطاط به شکل کاملا جدی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.