تبیان، دستیار زندگی
کسانی که تا به حال یک بار گذارشان به روسیه افتاده، می دانند که باغ وحش مسکو عجیب ترین گوشه از حیات وحش این شهر است که در گوشه ای از پایتخت روسیه به بند کشیده شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عجیب ترین باغ وحش مسکو


کسانی که تا به حال یک بار گذارشان به روسیه افتاده، می دانند که باغ وحش مسکو عجیب ترین گوشه از حیات وحش این شهر است که در گوشه ای از پایتخت روسیه به بند کشیده شده است. مکان مفرح و بزرگی که گونه های متنوع و ممتازی از جانوران کم یاب دنیا را در خود جا داده است. با ما به این باغ وحش سفر کنید.

 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش
 • باغ وحش
  باغ وحش

بخش گردشگری تبیان