تبیان، دستیار زندگی
در برخی از کشورهای با درآمد متوسط، که تعدادشان نیز در حال افزایش است، مسئله ی اساسی برای سیاستگذاران آموزشی صرفاً توسعه ی آموزش متوسطه نیست. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سه نگاه به اقتصاد آموزش متوسطه

قسمت دوم

دیدگاه دوم:

تسهیل و آماده سازی ورود به دنیای بزرگسالان

سه نگاه به اقتصاد آموزش متوسطه

در برخی از کشورهای با درآمد متوسط، که تعدادشان نیز در حال افزایش است، مسئله ی اساسی برای سیاست گذاران آموزشی صرفاً توسعه ی آموزش متوسطه نیست. در واقع در این جوامع، چالش اصلی این است که تا چه حد آموزش متوسطه می تواند اوقات جوانان را به خود اختصاص داده و آن ها را از ورود زود هنگام به دنیای کار باز دارد. در کشورهای در حال توسعه، دولت ها به سه طریق نسبت به مسئله ی «گذار به بزرگ سالی» از خود عکس العمل نشان می دهند.

1- آن ها آموزش متوسطه را توسعه می دهند به این امید که سطح توقع و انتظارات اجتماعی افراد افزایش یافته و در نتیجه تقاضای سریع جوانان برای ترک تحصیل زود هنگام و ورود به بازار کار کاهش یابد.

2- به سبب نیاز کشور و علی رغم کاهش تمایل جوانان به شرکت در دوره های فنی و حرفه ای، توسعه ی برنامه های آموزشی این دوره ها را گسترش می دهند.

سه نگاه به اقتصاد آموزش متوسطه

3- با استفاده از ساز و کارهایی مانند خدمت اجباری سربازی و کار در روستاها در ورود به دوره ی آموزش عالی تأخیر ایجاد می کنند.

در حال حاضر، جوانان در بعضی از کشورهای در حال توسعه، مانند بوتسوانا و نیجریه، بعد از پایان دوره ی آموزش متوسطه و قبل از ارائه ی درخواست برای ورود به دانشگاه باید مدت یک سال در یک روستا خدمت کنند. با توجه به این موارد می توان گفت که هدف اصلی دوره ی متوسطه فقط تأخیر در ورود سریع نوجوانان و جوانان به بازار کار و کاهش فشار ناشی از آن بر نهادهای اقتصادی است و با تعابیری چون «آماده سازی برای ورود به دنیای بزرگ سالان» توجیه و تبین می گردد.

رشد تکنولوژی آموزشی

مرکز یادگیری سایت تبیان - گردآوری: شکوفه باصری

تنظیم: مریم فروزان کیا