تبیان، دستیار زندگی
اكنون می خواهیم مسیر های بیشتری برای عبور جریان بوجود آوریم و با بررسی آنها، مطالب بیشتری یاد بگیریم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اتصال كوتاه

اكنون می‌خواهیم مسیر‌های بیشتری برای عبور جریان به وجود آوریم و با بررسی آن ها، مطالب بیشتری یاد بگیریم.

در شكل های‌ زیر لامپی به باتری متصل شده و روشن است. در این حال اگر سیمی به طرفین باتری وصل شود، چه تغییری در نور لامپ ایجاد می‌گردد؟

به شکل های ذیل خوب دقت کنید:

اتصال كوتاه اتصال كوتاه

شکل 1

شکل 2

همان گونه که مشاهده می کنید لامپ خاموش می شود! در این وضعیت سیم به شدت گرم شده و باتری خیلی زود تمام می‌شود. این مطالب، حكایت از این موضوع می‌كند كه بیشتر جریان باتری از سیم عبور كرده است.

جریان مختصری كه از لامپ عبور می‌كند، توسط یك دستگاه اندازه‌گیری دقیق قابل ثبت است ولی مقدار آن تا حدی نیست كه لامپ را روشن كند.

به عبارت دیگر جریان در مسیر كم مقاومت، بیشتر می‌باشد. مسیری كه دارای مقاومت  بسیار بسیار كمی است و عمده جریان از آن می گذرد، به عنوان اتصال كوتاه شناخته می‌شود.

در مدل سازی زیر، چهار مدار ساده مشاهده می‏ شود. به كمك موس، كلید این مدارها را وصل كنید.

در كدام حالت لامپ روشن می ‏شود؟ در كدام حالت لامپ روشن نمی‏‎ شود؟ علت چیست؟

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا