تبیان، دستیار زندگی
در حوادث سال 88 دستگاههای تبلیغاتی استكبار از ندا پتكی سنگین برای خرد كردن وجهه و شخصیت نظام ایرانی اسلامی ساختند و همین طور كاه را كوه خواندند و جمهوری اسلامی را حكومتی آدم كش و مخصوصا زن ستیز معرفی كردند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از ندا آقا سلطان تا آیات القرمزی


در حوادث سال 88 دستگاههای تبلیغاتی استكبار از "ندا" پتكی سنگین برای خرد كردن وجهه و شخصیت نظام ایرانی اسلامی ساختند و همین طور كاه را كوه خواندند و جمهوری اسلامی را حكومتی آدم كش و مخصوصا زن ستیز معرفی كردند


 از ندا آقا سلطان تا آیات القرمزی

1- در حوادث سال 88 دستگاههای تبلیغاتی استكبار از "ندا" پتكی سنگین برای خرد كردن وجهه و شخصیت نظام ایرانی اسلامی ساختند و همین طور كاه را كوه خواندند و جمهوری اسلامی را حكومتی آدم كش و مخصوصا زن ستیز معرفی كردند! تا انجا كه برخی برای رد این اتهام مجبور شدند یك مستند با ستاره های بی حجاب بسازند بلكه یك جوری این اتهام را نفی كنند و ثابت كنند "ندا" را نه جمهوری اسلامی بلكه انگلیسی ها كشته اند!

2- رسانه های استكباری در این اموراستادند آنها از زن فسادی كه هنوز سالم و قبراق مشغول گذران عمر است و اتهام قتل همسرش را به عشق وصال فاسقش پذیرفته، چماق تبلیغاتی بزرگ ساختند و چماقی كه از ترس آن حكم سنگسار این زن فاسق لغو شد و شاید فردا پس فردا با سلام و صلوات طرف را آزاد كنند تا برود و به زندگی اش برسد.

3- اما چرا "ما" در بازگوئی مظلومیت "آیات" در مانده ایم!" آِیات" شاعره 20 ساله بحرینی واقعا وجود داشته، واقعا دستگیر شده واقعا شكنجه روحی و جسمی شده و سرانجام جنازه اش را در هم شكسته تحویل خانواده اش داده اند. همانطور كه عرضه "بازگوئی مظلومیت" بهیا عبدالرسول، زن 30 ساله شهید بحرینی را هم نداشته ایم. همینطور كه "جواهر عبدالامیر" بحرینی را هم  با گلوله مستقیم آل صهیون به شهادت رسید و ما ساكت ماندیم.

4- آیا این تعداد زن و دختر شهید بحرینی برای كوبیدن پتك حقوق بشر بر سر آل صهیون و آل خلیفه كافی نیست؟ آیا دستگیری زنان باردار بحرینی بهترین سوژه برای یك فعالیت رسانه ای محكم علیه جنایت كاران حاكم بر بحرین نیست؟پس چرا ما برای دفاع از مظلومین ناتوانیم؟چرا "آنها" در دفاع از باطلشان توانمند و محكم اند و "ما" برای دفاع از حقمان لال و دست بسته ایم.

آیا این تعداد زن و دختر شهید بحرینی برای كوبیدن پتك حقوق بشر بر سر آل صهیون و آل خلیفه كافی نیست؟ آیا دستگیری زنان باردار بحرینی بهترین سوژه برای یك فعالیت رسانه ای محكم علیه جنایت كاران حاكم بر بحرین نیست؟پس چرا ما برای دفاع از مظلومین ناتوانیم

5- خطاب این نوشته فعالین غیر دولتی است!حقیر هیچ توقعی از دستگاههای دولتی و حكومتی ندارم.آنها كارمندند و تابع روسای خود و باید به فكر حقوق آخر ماه و میز قدرتشان باشند. دهها دفتر و معاونت و مشاورت امور زنان صرفا دكورند وزینت الرجال اند! چرا باید از مجموعه های كه فلسفه آنها "دكور" است توقع دفاع از زنان مظلوم بحرینی آن هم در سطوح بین المللی داشت!؟ آنهائی هم كه درد دین دارند با بیداری انسانی خواندن این انقلاب ها توسط ریاست محترم جمهور در ملاء عام و فتنه خواندن انقلاب های مردمی در محافل خاص، مجبور به سكوت و عزلت نشینی شده اند.

6- از خانم های نماینده مجلس خصوصا در قضایای بحرین و بویژه ظلمی كه به دختران و زنان بحرینی رفته سپاسگزاریم! بزرگواران كولاك كرده اند!برای انجام یك اقدام نمادین (مثلا حاضر شدن در مجلس با تصاویر و اسمی زنان مظلومه و شهدای بحرینی) هم محذوریت داشته اند

بخش سیاست تبیان


منبع:الف