روز جهانی نجوم سال 1390 با همت اعضای انجمن نجوم تبیان و حمایت سازمان فضایی ایران و با مشارکت انجمن نجوم آسمان کویر یزد،
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رزیتا پایدار
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم

گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم

روز جهانی نجوم سال 1390 با همت اعضای انجمن نجوم تبیان و حمایت سازمان فضایی ایران و با مشارکت انجمن نجوم آسمان کویر یزد، انجمن های نجومی دانشجویی دانشگاه یزد، باشگاه علمی پژوهشی جوان، انجمن دانش آموزی نجوم، آموزش و پرورش یزد، گروه های دانش آموزی و ...  در سومین هفته ی اردبیهشت سال جاری برگزار گردید. گالری تصاویر زیر مربوط به این مراسم است که شما را به دیدن آن دعوت می کنیم.

 

 

 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
 • گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم
  گالری تصویر؛ روز جهانی نجوم

 

تهیه ی عکس: یحیی پورجهان/ جانشین انجمن نجوم/ با اسم مستعار nimag22 

 

انجمن های تخصصی تبیان


باشگاه کاربران سایت تبیان