تبیان، دستیار زندگی
اللهم، و اعذنی من شما نة الاعداء:1 « بار پروردگارا، مرا از سرزنش و شماتت و شادی دشمنان، و ذلت و خواری (در نزد مردم) و رنج و گرفتاری در کارها، حفظ نموده، پناهم بده». یکی از بازوهای پر توان اختاپوس دهان و از آفات های گندزای زبان سرزنش، ملامت و شماتت مر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرزنش ، عقرب گزنده زهرآگین

سرزنش

هرگز دیگران را مورد سرزنش و ملامت خود قرار ندهید و از گرفتاری ایشان شادمان نشوید، چرا که خود نیز ممکن است روزی به یکی از مصائب گرفتار شده، دردمند و رنجور شوید.


اللهم، و اعذنی من شما نة الاعداء:1 «بار پروردگارا، مرا از سرزنش و شماتت و شادی دشمنان، و ذلت و خواری (در نزد مردم) و رنج و گرفتاری در کارها، حفظ نموده، پناهم بده».

یکی از بازوهای پر توان اختاپوس دهان و از آفات های گندزای زبان سرزنش، ملامت و شماتت مردم است.

آن دسته از مردم که دیگران را به سبب رنج، مصیبت و بلا، و گناه، لغزش و خطا مورد سرزنش خود قرار می دهند و از گرفتاری ایشان به هر شکل شادمان و خوشحال می شوند، مانند حشرات موذی، چون رتیل و عقرب های گزنده و زهر آلودی هستند که با نیش زبان خود، دل رنجور دردمندان و مصیبت دیدگان را به درد آورده، مرتکب گناه بزرگی شده اند، که به یقین به سبب این عمل زشت نیش زدن به دل غم بار مردم، و شماتت دیگران، به کیفر سختی در دنیا و آخرت گرفتار و معذّب خواهند شد.

از سوی دیگر، آن کسانی که دیگران را به سبب لغزش، بلا و گرفتاری مورد سرزنش و شماتت خود قرار می دهند، باید بدانید و آگاه باشند که هر انسانی در طول عمر خود، در معرض وقایع و حوادث بسیاری که قابل پیش بینی نیست قرار دارد، و هر لحظه ممکن است انسان عاجز و ناتوان به درد و رنج و بلایی گرفتار گردد، چرا که دنیا پر از درد، رنج و غم است و در یک جمله دنیا در سختی ها پیچیده شده است، و هر کسی به نوعی کم یا زیاد از آن سختی ها چشیده و کشیده، و یا اینکه در بقیه عمر خود سرانجام از آن می کشد و می چشد.

بار پروردگارا، مرا از سرزنش و شماتت و شادی دشمنان، و ذلت و خواری (در نزد مردم) و رنج و گرفتاری در کارها، حفظ نموده، پناهم بده

بنابراین هرگز دیگران را مورد سرزنش و ملامت خود قرار ندهید و از گرفتاری ایشان شادمان نشوید، چرا که خود نیز ممکن است روزی به یکی از مصائب گرفتار شده، دردمند و رنجور شوید.

لذا کسی که دیگران را سرزنش می کند، مانند عقرب گزنده و زهرآلودی است که با فرو بردن زهر خود در جان مردم، جز درد، رنج و تلخ کامی چیزی به بار نخواهد آورد. بنابراین باید بترسیم از اینکه خود نیز روزی به واسطه سرزنش و شماتت مردم به نیش زهرآلوده ایشان با همه درد، رنج و مصیبتی که داریم تلخ کام تر شویم، زیرا هر کس به کسی نیش زند به مکافات عمل خود، به نیش زهرآلود دیگران به خاک سیاه خواهد نشست، و این رسم روزگار است و در آن خلافی نیست.

مرا بار غم بر دل ریش نیست  که دنیا همین ساعتی بیش نیست2

امام سجاد، حضرت زین العابدین علیه السلام در دعاهای خود می فرماید:

اللهم و نعوذ بک من شماتة الاعداء: 3 «بار خدایا، پناه می برم به تو از سرزنش، شماتت و شاد شدن دشمنان از مصائب و گرفتاریی که به ما رخ می دهد.»

بخش دین تبیان


پی نوشت ها:

1- صحیفه سجادیه، دعای 47، جمله 119.

2- بوستان سعدی، باب دوم.

3- صحیفه سجادیه، دیای هشتم، جمله 8.


منبع : کتاب آفات زبان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.