تبیان، دستیار زندگی
محمدرضا میرتاجالدینی هم توضیح داد که دولت به اصل صریح قانون برنامه پنجم عمل کرده است و در مورد ادغامها تصمیم گرفته و آن را به وزرای مربوطه ابلاغ کرده است. همانطور که به مجلس هم برای تطبیق قوانین ابلاغ کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ادغام وزارتخانه ها خلاف قانون؟

ادغام

خداحافظی وزیر نفت از معاونانش به یک بحث چالش برانگیز در جلسه علنی امروز مجلس تبدیل شد.

این خبر توسط پیامک به اطلاع نمایندگان رسیده بود و آنها را متعجب کرده بود که چطور قبل از تصویب ادغام وزارت نفت و نیرو، وزیر نفت کناره گیری کرده است.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان به همین دلیل در تذکری گفت: در گذشته هم وزارتخانههای جهاد و کشاورزی را در هم ادغام کردیم و شرح وظایف را تصویب کرده و به وزیر جدید رای دادیم. اما الان هنوز این ادغام در مورد وزارتخانههای مختلف به تصویب نرسیده، آقای میرکاظمی از معاونانش خداحافظی کرده و وزارت نفت را ترک کرده است.

رئیسمجلس که میگفت ازاین موضوع اطلاع ندارد، متذکر شد: کسی نمیتواند کارش را ترک کند. وزاریی که از مجلس رای اعتماد گرفته اند تا عزل نشده اند باید به کارشان ادامه دهند. مگر آنکه رئیس جمهور آنها راعزل هم کرده باشد و خبرش درج نشده است.

کواکبیان با فریاد به لاریجانی گفت: به رئیس جمهور بگویید که تاخیر در معرفی وزیر راه و ورزش هم تخلف است و باید زودتر این وزرا را معرفی کنند.

رئیس مجلس هم با تایید سخنان وی ادامه داد: همینطور است و دولت باید سریعا این دو وزیر را به مجلس معرفی کند. مسئولین کنونی این دو دستگاه هم حق تصرف در اموال سازمان تربیت بدنی و وزارت راه را ندارند. هرچه بیشتر از تخلف دولت در معرفی وزرا بگذرد، تخلف دولت بیشتر میشود.

جواد جهانگیرزاده نمینده ارومیه هم در تذکر دیگری موکدا اعلام کرد که نه تنها میرکاظمی بلکه محرابیان نیز از وزارتخانهاش خداحافظی کرده است، گفت: این چه رویکردی در دولت است که بدون کسب مجوز از مجلس اقدام به برکناری وزرا شده است؟ این تخلف آشکار از قانون است.

محمدرضا میرتاج الدینی توضیح داد که دولت به اصل صریح قانون برنامه پنجم عمل کرده است و در مورد ادغام ها تصمیم گرفته و آن را به وزرای مربوطه ابلاغ کرده است. همانطور که به مجلس هم برای تطبیق قوانین ابلاغ کرده است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه اول دولت میتواند تصمیمی درباره ادغام وزارتخانه ها بگیرد و بعد از مجلس کسب مجوز کند، افزود: اگر وزیری بدون طی این مسیر وزارتخانهاش را ترک کرده است، یا اشکال از خودش است یا عزلش کردهاند که ما بی خبریم.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مملکت حساب کتاب دارد، ادامه داد: وزیر که نمیتواند سرش را بیاندازد پایین و برود خانهاش! باید پاسخگو باشد و به کارش برسد.

هشدار لاریجانی به دولت: ابلاغ ادغام وزارتخانه هابه وزرا خلاف قانون است و بایدسریعا جلوی آن گرفته شود

اگرچه رئیس مجلس تصور میکرد که دولت تنها به تصمیم گیری درباره ادغام برخی وزارتخانهها پرداخته است اما با تذکرات نمایندگان دریافت که این ادغامها به وزرا ابلاغ شده و برخی از آنها وزارتخانهشان را ترک کردهاند.

مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی، در مواجهه با تذکرات پیاپی نمایندگان گفت: اگر دولت تصمیم گرفته باشد، ایرادی ندارد و میتوانند لایحه آن را به مجلس بیاورند و مصوبه بگیرند. ولی اگر تصمیمش را ابلاغ هم کرده باشد اشکال دارد.

وی بر این اساس معاون پارلمانی دولت را فراخواند تا به این نگرانیها پاسخ دهد.

محمدرضا میرتاج الدینی هم توضیح داد که دولت به اصل صریح قانون برنامه پنجم عمل کرده است و در مورد ادغام ها تصمیم گرفته و آن را به وزرای مربوطه ابلاغ کرده است. همانطور که به مجلس هم برای تطبیق قوانین ابلاغ کرده است.

لاریجانی که می گفت این ابلاغیه هنوز به دست او نرسیده است، بار دیگر به او گفت: شما میدانستید که درباره این موضوع از قبل هم اختلاف بود. از این رو باید ابتدا از مجلس مصوبه میگرفتید و بعد آن را ابلاغ میکردید. اگر بدون کسب مجوز از مجلس، آن را ابلاغ کرده اید خلاف قانون است و باید جلویش را بگیرید. چون تبعات اجتماعی آن زیاد است.

وی از معاون احمدی نژاد خواست تا این موضوع را پیگیری کند. اما میرتاج الدینی باز هم تاکید کرد که دولت به وظیفه خودش عمل کرده است.

لاریجانی هم به وی متذکر شد که ابلاغ این قانون بدون کسب مجوز از مجلس هزینه زیادی دارد و باید جلوی آن گرفته شود.

بخش سیاست تبیان


منبع: خبرآنلاین