تبیان، دستیار زندگی
زمین سومین سیاره منظومه شمسی و تنها سیاره مناسب برای میزبانی از حیات تا کنون بوده است. رشد صنعتی کشورهای مختلف، آلودگی های زیست محیطی شدیدی را برای یگانه کره خاکی ما رقم زده است که اگر نسبت به آن ها بی تفاوت باشیم بعید نیست در آینده ای نه چندان دور با...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!

زمین سومین سیاره منظومه شمسی و تنها سیاره مناسب برای میزبانی از حیات تا کنون بوده است. رشد صنعتی کشورهای مختلف، آلودگی های زیست محیطی شدیدی را برای یگانه کره خاکی ما رقم زده است که اگر نسبت به آن ها بی تفاوت باشیم بعید نیست در آینده ای نه چندان دور با مشکلاتی جدی رو به رو شویم. اگر تخریب زمین و استخراج بی رویه و سریع منابع آن همین گونه پیش برود شاید مجبور به ترک سیاره خود شویم و عصری بحرانی را تجربه کنیم.

در همین راستا عده ای از سراسر جهان در روزی به نام روز جهانی زمین سعی می کنند تا مردم و مسئولین کشورهای مختلف را نسبت به محافظت از زمین آگاه سازند و آن ها را با زیبایی های زمین و طبیعت آن آشتی دهند. به همین مناسبت پایگاه اینترنتی سازمان ناسا اقدام به انتشار مجموعه ای از زیباترین تصاویر ماهواره ای زمین کرده است که در ادامه می توانید آن ها را مشاهده کنید :

 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
 • تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!
  تصاویری از زمین که شاید ندیده باشید!

م.ح. اربابی فر

بخش دانش و زندگی تبیان


منبع:

www.nasa