تبیان، دستیار زندگی
وقتی یك جسم باردار به گوی الكتروسكوپ تماس پیدا می كند، بخشی از بار اضافی جسم به الكتروسكوپ منتقل می شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روش های باردار كردن الكتروسكوپ

1- باردار كردن الكتروسكوپ به روش تماس:

با توجّه به اشكال زیر توضیح دهید كه الكتروسكوپ چگونه باردار شده است.

روش های باردار كردن الكتروسكوپ روش های باردار كردن الكتروسكوپ

وقتی یك جسم باردار با گوی الكتروسكوپ تماس پیدا می كند، بخشی از بار اضافی جسم به الكتروسكوپ منتقل می شود. به دلیل اینكه بارهای همنام یكدیگر را دفع می‌كنند، بار روی گوی الكتروسكوپ نیز به میله ‌و ورقه‌های نازك منتقل می‌شود.

در این حالت ورقه‌های الكتروسكوپ كه بار همنام دارند یكدیگر را دفع می‌كنند و از یكدیگر دور می‌شوند. جدا شدن صفحات الكتروسكوپ نشان می‌دهد كه الكتروسكوپ باردار است. در این روش، نوع بار میله، تفاوتی در نتیجه آزمایش ایجاد نمی كند.

به نظر شما چگونه می توان بار الكتروسكوپ را تخلیه كرد؟

به اشكال زیر توجّه كنید و پاسخ را بیابید.

روش های باردار كردن الكتروسكوپ روش های باردار كردن الكتروسكوپ

2- باردار كردن الكتروسكوپ به روش القا:

در فیلم زیر الكتروسكوپ به چه روشی باردار شده است؟ اگر بار میله مثبت باشد بار الكتروسكوپ چه خواهد بود؟

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

روش های باردار كردن الكتروسكوپ

با توجّه به شكل مقابل توضیح دهید كه چگونه الكتروسكوپ باردار شده است.

در حالی كه میله ای با بار مثبت را به الكتروسكوپ نزدیك نموده‌اید، با دست دیگرتان گوی را لمس كنید. بار منفی توسط بارهای مثبت روی میله جذب شده و از زمین و از راه بدن شما به الكتروسكوپ منتقل می شود. اگر شما ابتدا انگشتتان و سپس میله را دور كنید، مشاهده می‌كنید كه الكتروسكوپ باردار شده و ورقه‌های آن از یكدیگر دور می‌شوند.

به این روش باردار كردن الكتروسكوپ، روش القا گفته می‌شود و الكتروسكوپ همیشه بار مخالف بار میله را به دست می‌آورد.

در مدل سازی زیر می توانید آموخته های خود در مورد الكتروسكوپ را مرور نمایید.

به نظر شما آیا می شود توسط یك میله باردار ( كه نوع بار آن مشخص است ) نوع بار یك الكتروسكوپ را مشخص كرد؟ چگونه؟

در فیلم زیر الكتروسكوپ از ابتدا دارای بار منفی است، به آن میله ای با بار مثبت نزدیك می‌كنیم. وضعیت ورقه‌های الكتروسكوپ چه تغییری می‌كند؟

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.  روش های باردار كردن الكتروسكوپ

توسط یك میله كه نوع بار آن مشخص است، می‌توان نوع بار الكتروسكوپ را معلوم كرد. برای این منظور اگر میله ای با بار مثبت به الكتروسكوپ نزدیك شود، بارهای الكتروسكوپ شروع به حركت می‌نمایند و به دلیل آنكه بار میله مثبت است، بار مثبت الكتروسكوپ به سمت میله و ورقه‌های نازك آن رانده می‌شود. اگر بار الكتروسكوپ از قبل منفی باشد فاصله ورقه‌های آن كم می‌شود (چرا؟)

همچنین اگر بار الكتروسكوپ از قبل مثبت باشد ورقه‌ها فاصله بیشتری می‌گیرند (چرا؟).

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا