تبیان، دستیار زندگی
دفاع مقدس برگزار می‌كند مسابقه بزرگ خاطرات دیپلمات‌ها بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مسابقه بزرگ خاطرات دیپلماتها را برگزار می‌كند. به نقل از روابط عمومی بنیاد، به دنبال ممنوعیت خاطره‌نویسی برای دیپلمات‌های انگلیسی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌كند

مسابقه بزرگ خاطرات دیپلمات‌ها


بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مسابقه بزرگ خاطرات دیپلماتها را برگزار می‌كند.

به نقل از روابط عمومی بنیاد، به دنبال ممنوعیت خاطره‌نویسی برای دیپلمات‌های انگلیسی از سوی دولت انگلستان، سردار میرفیصل باقرزاده، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از عموم دیپلمات‌های خارجی اعم از شاغل و بازنشسته در سراسر جهان درخواست كرد. چنانچه خاطره‌ای از دیداهای دیپلماتیك با دولتمردان انگلیس دارند كه در آن به نحوی در مورد تاثیرگذاری دولت انگلستان در فرآیند جنگ تحمیلی از سوی ابرقدرتها و صدام جنایتكار علیه جمهوری اسلامی ایران مطالبی به میان آمده باشد، نسخه‌ای از آن را به همراه مدارك مربوط، جهت شركت در مسابقه‌ بزرگ خاطرات دیپلمات‌ها به ایران ارسال كنند تا پس از انجام داوری به خاطرات برتر جوایز باارزشی اهداء شود.

به گفته وی، مراحل و فرآیند جنگ می‌تواند شامل چگونگی تكوین، شروع، بلوغ، اوج و افول جنگ شد.

سردار باقرزاده یادآور شد: خاطراتی كه در آن، نقش انگلیسی‌ها و آمریكایی‌ها و یا رژیم صهیونیستی در تاثیرگذاری بر فرآیند جنگ به وضوح و همراه با اسناد و مدارك باشد، از اولویت و امتیاز ویژه‌ای برخوردار است.

ضمنا رایزن‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا آمادگی دارند خاطرات مورد اشاره را دریافت و به این بنیاد ارسال كنند.