تبیان، دستیار زندگی
مجموعه ی کتاب کار و تمرین پژوهش که برای دانش آموزان شما تهیه شده است، تلاش دارد فرایند پژوهش مداری را حاکم بر فرایند یاددهی – یادگیری کند؛ زیرا اگر دانش و یادگیری از طریق بررسی و پژوهش حاصل شود قطعاً پایداری و ماندگاری آن بیش تر خواهد بود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی مجموعه کتاب کار و تمرین پژوهش

معرفی مجموعه کتاب کار و تمرین پژوهش

حضرت علی (ع) "بهترین علم ها، تحقیق و پژوهش است."

مجموعه ی "کتاب کار و تمرین پژوهش" که برای دانش آموزان تهیه شده است، تلاش دارد فرایند پژوهش مداری را حاکم بر فرایند یاددهی – یادگیری کند؛ زیرا اگر دانش و یادگیری از طریق بررسی و پژوهش حاصل شود قطعاً پایداری و ماندگاری آن بیش تر خواهد بود.

معرفی مجموعه کتاب کار و تمرین پژوهش

الگویی که در این مجموعه ارائه شده است یک مدل کامل و جامع از یک فعالیت پژوهشی است که مراحل آن مورد تأیید اکثر علمای تعلیم و تربیت است. هر چند این بدین معنا نیست که مراحل یک پژوهش همین است و بس. چون که بنا به ماهیت هر درس چارچوب و مراحل تحقیق می تواند متفاوت باشد. هم چنین به نظر ما در یک پژوهش دانش آموزی نیازی به تمامی مراحل پژوهشی به طور کامل نیست و هر مرحله از پژوهش خود به تنهایی می تواند یک فعالیت پژوهشی با ارزش محسوب شود.

معرفی مجموعه کتاب کار و تمرین پژوهش

به عنوان مثال  انجام فعالیت های زیر می تواند یک پژوهش دانش آموزی به حساب آید:

• مشاهده ی یک پدیده و ارائه ی گزارش آن به کلاس،

• مصاحبه با افراد گوناگون درباره ی یک موضوع و جمع بندی نظرات آن ها،

• نگرش سنجی از اولیا و یا معلمان درباره ی یک موضوع،

• گرفتن عکس در زمینه ی موضوع پژوهش و برگزاری نمایشگاه در کلاس یا مدرسه،

• معرفی یا نقد فیلم های تلویزیونی و یا برنامه های رادیویی مرتبط با یک موضوع،

• طراحی و اجرای برنامه های شبه رادیویی و تلویزیونی (گزارش، مصاحبه، خبر، مسابقه و ... ) درباره ی موضوع پژوهش،

• بازدید از مکان های مربوط به موضوع پژوهش و تهیه و ارائه ی یک گزارش،

• طراحی و تولید یک نشریه یا پوستر یا بروشور در ارتباط با موضوع پژوهش،

• استفاده از هنر کاریکاتور، نقاشی، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، خطاطی و ... در ارتباط با موضوع پژوهش (برای دانش آموزانی که در زمینه های فوق ذوق هنری دارند.)،

• استفاده از بریده ی جراید در ارتباط با موضوع پژوهش و چسباندن آن ها روی مقوا و ارائه ی گزارش به شیوه ی پرده خوانی،

• و ...

برای خرید می توانید به فروشگاه اینترنتی تبیان مراجعه کنید.

تهیه: بخش پژوهش های دانش آموزی

تنظیم: نسرین صادقی