تبیان، دستیار زندگی
چند روز پیش، یان تیمرمانس، عکاس ساکن هلند وقتی با تلسکوپ خود به خورشید صبحگاهی نگاه کرد، گویی آتشین به بزرگی زمین را در بالای خورشید تشخیص داد که کاملا از خورشید جدا شده بود. این تصویر و شراره موجود در آن بهانه ای شد برای بیان چند نکته درباره خورشید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شراره خورشیدی هم اندازه زمین


چند روز پیش، یان تیمرمانس، عکاس ساکن هلند وقتی با تلسکوپ خود به خورشید صبحگاهی نگاه کرد، گویی آتشین به بزرگی زمین را در بالای خورشید تشخیص داد که کاملا از خورشید جدا شده بود. این تصویر و شراره موجود در آن بهانه ای شد برای بیان چند نکته درباره خورشید.

مشخصات فیزیکی:

شراره خورشیدی هم اندازه زمین

1- قطر خورشید درحدود 1.392.000 کیلومتر یا 109برابر قطر زمین است.

?- جرم خورشید 333.000 برابر جرم زمین است (جرم زمین 1027×6) و مقدار جرمی که خورشید از دست می‌دهد درحدود 2/4 میلیون تن در ثانیه‌است.

3- وزن مخصوص خورشید 1/41گرم بر سانتی متر مکعب است.

4- حجم خورشید 1033×1/4سانتی متر مکعب که حدودا معدل 1.400.000 برابر حجم زمین است.

5- دمای مرکز خورشید 15/000/000درجه کلوین(20.000.000درجه سانتی گراد) است.

6- مدت چرخش وضعی: 25روزدر استوا که درحوالی قطب‌ها به 34روز می‌رسد.

7- یک سال کیهانی زمانی است که خورشید یک بار به دور کهکشان می‌چرخد ودر حدود 225میلیون سال است.

8-  قطر زاویه‌ای خورشید در آسمان 32دقیقه‌است. قدر ظاهری خورشید 26/7- است.

9-خورشید در زمان پیدایش زمین (زمانی که زمین کاملا به اعتدال رسیده بود و آب در زمین وجود داشت) 5 برابر امروز قطر و بزرگی داشت.

در حدود 99%وزن خورشید را گازهای هیدروژن(H2) و هلیوم (He) تشکیل داده‌اند، که از مقدار نیز حدود 70% هیدروژن

29% هلیوم و یک درصد مابقی، شامل سایر گازها می‌شود. در خورشید هرثانیه 500 میلیون تن هیدروژن طی فرآیند همجوشی هسته‌ای به هلیوم تبدیل می‌شود که فقط حدود 5% آن به شکل انرژِی از خورشید خارج می‌گردد.ازآن جایی که هم جوشی یک عمل گرماده‌است همجوشی‌های بیشمار خورشید و انرژی گرمایی حاصل از آن به عنوان اشعه‌های خورشید در منظومه ی شمسی پخش می‌شود که مقداری از آن به زمین می‌رسد این عمل نیز باعث طوفان‌های داغ و تحریک ابر‌های اسید سولفوریک در زهره میگردد.

لکه های خورشیدی

لکه های خورشیدی نواحی بر روی سطح خورشید هستند که به وسیله فعالیت‌های شدید مغناطیسی به وجود می‌آیند و مانع از انتقال گرما می‌شوند. مهمترین علت وجود لکه ها، قوی شدن میدان مغناطیسی روی سطح خورشید است. این میدان مغناطیسی باعث به وجود آمدن نیرویی به سمت بیرون می شود و آنقدر قوی است که اثر گرانش ستاره را خنثی می کند. در جاهای دیگر سطح خورشید که لکه ای وجود ندارد، نیروی گرانش را فشار گاز داغ خنثی می کند. یعنی فشار گاز داغ می خواهد گاز را منبسط کند و گاز می خواهد به سمت بیرون برود، در صورتی که گرانش می خواهد این گاز را به درون ستاره بکشد. در جاهایی که لکه وجود دارد، میدان مغناطیسی به کمک فشار گاز می آید. یعنی بر خلاف نیروی گرانش عمل می کند به همین دلیل ما به فشار کمی نیاز داریم. همین فشار کم باعث پایین آمدن دمای لکه می شود و لکه نسبت به مناطق دیگر ستاره کم دماتر دیده می شود.

زبانه‌ها و شعله‌های خورشیدی

زبانه‌ها و شعله‌های خورشیدی

زبانه حلقوی در شکل ، خطوط میدان مغناطیسی و دو لکه خورشیدی را به هم متصل کرده است. در سال 1973 ، یک زبانه خورشیدی 000/588 کیلومتر از سطح خورشید را پوشاند. اغلب فعالیتهای شدید خورشید در نزدیکی لکه‌های خورشیدی رخ می‌دهند. شعله‌های خورشیدی ، جرخه‌هایی از انرژی هستند که عمر چند ساعته دارند، این شعله‌ها هنگامی بوجود می‌آیند که مقدار زیادی انرژی مغناطیسی بطور ناگهانی آزاد شود. زبانه‌های خورشیدی ، فوارانهایی از گاز مشتعل هستند که ممکن است صدها هزار کیلومتر در فضا پیش بروند. میدان مغناطیسی خورشید می‌تواند زبانه‌های حلقوی را هفته‌ها در فضا پیش بروند معلق نگاه دارد.

این گوی آتشین واقع در تصویر درواقع، شراره‌ای خورشیدی بود که کاملا از سطح این ستاره نسبتا متوسط جدا شده بود. شراره‌های خورشیدی، فوران‌های عظیمی از پلاسمای داغ هستند که در اثر اختلالات مغناطیسی انرژی می‌گیرند و به بیرون فوران می‌کنند.

فرآوری: م.ح.اربابی فر

بخش دانش و زندگی تبیان


منابع:

خبرآنلاین

دانشنامه رشد

ویکی پدیا