تبیان، دستیار زندگی
حسن بن محبوب گوید: در نامه‌اى از امام رضا(ع) در باره‌ی این آیه پرسیدم كه می‌فرماید: و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و كسانى كه شما با آنان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام رضا(ع) و تفسیر قرآن / سوره‌ی نساء
امام رضا(ع) و تفسیر قرآن/سوره نساء

آیه‌ی 31

 اِن تَجتنِبوا كَبائرَ ما تُنهَون عنهُ نُكفّر عنكم سَیّئاتِكم.. 

عباس بن هلال گوید: امام رضا(ع) این آیه را تفسیر می‌كرد كه

...اگر از گناهان بزرگى كه از آنها نهى شده‌اید دورى گزینید، بدی‌هاى شما را از شما می‌زداییم و گناهان بزرگ را چنین برشمرد:

بت‌پرستى، میگسارى، آدم‌كشى، آزار دادن پدر و مادر، اتهام زدن به زنان پاكدامن، گریز از جنگ، و خوردن مال یتیم.

( تفسیر عیاشى1:238)

--------------------------------------------------------------------------------------------

آیه‌ی 31

 اِن تَجتنِبوا كَبائرَ ما تُنهَون عنهُ نُكفّر عنكم سَیّئاتِكم.. 

محمد بن فُضیل می‌گوید كه امام رضا(ع) در باره‌ی این آیه فرمود:

هر كس از گناهانى كه خدا بدانها وعده‌ی آتش داده است، بپرهیزد، اگر مؤمن باشد ، خدا بدی‌هاى او را از وى می‌زداید.

(ثواب الاعمال158)

----------------------------------------------------------------------------------------------

آیه‌ی 33

 و لِكُلٍ جَعلنا موالىَ ممّا ترَك الوالِدان و الاقرَبون و الَذین عقدَت اَیمانُكم.. 

حسن بن محبوب گوید: در نامه‌اى از امام رضا(ع) در باره‌ی این آیه پرسیدم كه می‌فرماید:

و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و كسانى كه شما با آنان پیمان بسته اید، بر جاى گذاشته اند، براى هریك وارثانى قرار دادیم.

امام پاسخ داد: مقصود از آنان امامان هستند كه خداوند بر آنان از شما پیمان گرفته است.

(تفسیر عیاشى1:240)

-----------------------------------------------------------------------------------------

آیه‌ی 58

 اِنّ اللهَ یَأمُرُكم اَن تُؤدّوا الاماناتِ اِلى اهلِها. 

محمد بن فُضیل گوید: امام رضا(ع) در باره‌ی این آیه كه

... خدا به شما فرمان می‌دهد كه سپرده ها را به صاحبان آنها بازگردانید..

فرمود:

آنان، امامان از خاندان پیامبر هستند كه هر یك امامت را به امام پس از خود می‌سپارند و آن را به دیگران نمی‌دهند و از اهلش نیز دریغ نمی‌دارند.

(تفسیر عیاشى1:240)

----------------------------------------------------------------------------------

آیه‌ی 59

 یا ایّها الذینَ آمنوُا َطیعُوا اللهَ و اَطیعوا الرّسولَ و اولی الامرِ منكُم. 

ابان گوید: نزد امام رضا(ع) رفتم و پرسیدم: معنى این آیه چیست كه می‌فرماید:

اى كسانى كه ایمان آورده اید! خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را نیز پیروى كنید..

فرمود:

منظور على بن ابی‌طالب است.

آن گاه سكوت فرمود و چون سكوت وى به درازا كشید، پرسیدم: پس از وى كیست؟

فرمود:

حسن

و مدّتى سكوت كرد. پرسیدم: پس از او چه كسى؟

فرمود:

حسین.

گفتم: پس از او؟

فرمود:

على بن الحسین

و خاموش ماند...

و به همین سان، پس از نام بردن هر امام سكوت می‌فرمود و من می‌پرسیدم، تا آن كه یكایك، همه‌ی امامان را نام برد.

(تفسیر عیاشى1:251)

----------------------------------------------------------------------------------------

آیه‌ی 140

 اَن اِذا سَمِعتم آیات الله یُكفر بها و یُستَهزَئ بها فلا تقعُدوا مَعَهم حتّى یخوضوا فی حَدیث غیره اِنَّكم اِذاً مِثلٌهم. 

محمد بن فُضیل گوید: امام رضا(ع) در تبیین این آیه

... هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انكار و ریشخند قرار می‌گیرد با آنان منشینید تا به سخنى جز آن درآیند، چرا كه در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود..

فرمود:

هر گاه شنیدى كه كسى حق را انكار می‌كند و آن را دروغ می‌شمارد و اهل حق را دشنام می‌دهد، از نزد او برخیز و دیگر با او همنشین مشو.

(تفسیر عیاشى1:282)


منابع: تفسیر عیاشی، ثواب الاعمال

بخش حریم رضوی