تبیان، دستیار زندگی
در روزهای داغ و آفتابی جنگ ، در جبهه های گرم جنوب و روی خاک های تفدیده خوزستان ، بعد از نبردی جانانه ، هیچ چیز دل چسب تر از آرامشی هرچند کوتاه ، در زیر سایه ای نسبتاً خنک نیست. گوارای وجودت بسیجی!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواب یک رزمنده در میدان جنگ /عکس


در روزهای داغ و آفتابی جنگ ، در جبهه های گرم جنوب و روی خاک های تفدیده خوزستان ، بعد از نبردی جانانه ، هیچ چیز دلچسب تر از آرامشی هرچند کوتاه ، در زیر سایه ای نسبتاً خنک نیست.


خواب یک رزمنده در میدان جنگ /عکس

در روزهای داغ و آفتابی جنگ ، در جبهه های گرم جنوب و روی خاک های تفدیده خوزستان ، بعد از نبردی جانانه ، هیچ چیز دل چسب تر از آرامشی هرچند کوتاه ، در زیر سایه ای نسبتاً خنک نیست.

گوارای وجودت بسیجی!

خواب یک رزمنده در میدان جنگ /عکس

بخش فرهنگ پایداری تبیان


منبع :

مشرق نیوز