تبیان، دستیار زندگی
كافرون» چنان فضیلتی دارد كه قرائت آن در زمان ها و مكان ها و حالت های مختلف سفارش شده است. معاویة بن عمار می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: سوره كافرون را در نمازهای واجب و غیر آن قرائت كن. (2) همچنین از ایشان نقل كرده اند در دو ركعت نماز پیش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فضیلت و خواص سوره کافرون


هر كس سوره كافرون و اخلاص را در نمازهای واجب خود بخواند خداوند او و پدر و مادر و فرزندانش را می آمردزد و اگر از اشقیا باشد نامش در فهرست سعادتمندان قرار می گیرد و خداوند او را خوشبخت زنده می دارد و شهید می میراند و شهید محشور می كند.


قرآن مجید
یكصد و نهمین سوره قرآن «كافرون»  در مكه نازل شده است و دارای 6 آیه دارد.این سوره را «جحد»(1) نیز می گویند.

سوره «كافرون» چنان فضیلتی دارد كه قرائت آن در زمان ها و مكان ها و حالت های مختلف سفارش شده است. معاویة بن عمار می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: سوره كافرون را در نمازهای واجب و غیر آن قرائت كن. (2)

همچنین از ایشان نقل كرده اند در دو ركعت نماز پیش از فجر و دو ركعت زوال و دو ركعت بعد از مغرب و دو ركعت اول نماز شب و سوره كافرون را قرائت كن.(3)

اهلبیت علیهم السلام در مازهای روزانه خود سوره كافرون را قرائت می كردند و به قرائت آن در نمازهای روزانه سفارش می كردند. از امام صادق علیه السلام نقل شده است: در دو ركعت نماز صبح، هر سوره ای را كه دوست داری بخوان. ولی من دوست دارم سوره اخلاص و كافرون را بخوانم.(4)

از امام صادق علیه السلام روایت شده است كه ثواب تلاوت این سوره برابر با تلاوت یک چهارم قرآن است. هر كس سوره كافرون و اخلاص را در نمازهای واجب خود بخواند خداوند او و پدر و مادر و فرزندانش را می آمرزد و اگر از اشقیا باشد نامش در فهرست سعادتمندان قرار می گیرد و خداوند او را خوشبخت زنده می دارد و شهید می میراند و شهید محشور می كند. (5)

و نیز از ایشان روایت شده است: هر كس در هنگام خواب سوره كافرون و اخلاص را بخواند خداوند برای او امان نامه از شرک می نویسد.(6)

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هر كس سوره كافرون را تلاوت نماید شیاطین از او دور شده و از سختی های بزرگ روز قیامت در عافیت می باشد

فضیلت این سوره به قدری است كه بازگشت از این سوره در نماز به سوره ی دیگر روا نیست

از رسول اكرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: كه شخصی به ایشان گفت: به من چیزی بیاموز كه هنگام خواب بگویم. حضرت فرمودند: هر گاه بخواهی بخوابی سوره كافرون را بخوان و بخواب كه آن مایه ایمنی از شرك است.(7)

آثار و بركات سوره

1) دیدن رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در خواب

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: هر كس این سوره را در شب جمعه صد مرتبه قرائت نماید رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم را در خواب خواهد دید.(8)

2) دور شدن شیطان از قاری این سوره

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هر كس سوره كافرون را تلاوت نماید شیاطین از او دور شده و از سختی های بزرگ روز قیامت در عافیت می باشد.(9)

3) استجابت دعا

رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: هر كس هنگام طلوع خورشید ده مرتبه این سوره را بخواند وآنگاه دعا کند دعایش مستجاب می شود.(10)

پی نوشت ها :

(1) درمان با قرآن،ص 167

(2) مستدرک الوسائل، ج4، ص191

(3) الکافی، ج3، ص316

(4) تهذیب الاحکام، ج2، ص136

(5) ثواب الاعمال، ص127

(6) الکافی، ج2، ص626

(7) مجمع البیان، ج10، ص550

(8) مستدرک الوسائل، ج6، ص371

(9) مجمع البیان، ج10، ص552

(10) المصباح کفعمی، ص461

بخش قرآن تبیان


منبع :

پایگاه اینترنتی انهار