تبیان، دستیار زندگی
یکی بود، یکی نبود. موشی و جادوگر، با هم همسایه و دوست بودند.یک روز موشی به جادوگر گفت:«کاش می توانستی جادو کنی و جلوی خانه،یک باغچه ی سبزی درست کنی!»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موشی و جادوگر

موش

یکی بود، یکی نبود. موشی و جادوگر، با هم همسایه و دوست بودند.یک روز موشی به جادوگر گفت:«کاش می توانستی جادو کنی و جلوی خانه،یک باغچه ی سبزی درست کنی!» جادوگر با خوشحالی گفت:«من این جادو را بلد هستم!» بعد جادوگر جلوی خانه ایستاد و وردی خواند و با چوب جادو به زمین زد.

اماباغچه ی سبزی درست نشد. موشی گفت: «فکر می کنم خاک خیلی سفت است. برای همین هم چوب جادو اثر نمی کند. ما یک بیل لازم داریم.» جادوگر یک بیل آورد و با کمک موشی ، خاک سفت را زیر و رو کرد. بعد خاک نرم نرم شد. جادوگر ایستاد و ورد خواند و چوب جادو را به زمین زد. اما باز هم باغچه ای درست نشد. موشی گفت:«فکر کنم باید کمی دانه در خاک بپاشیم.» موشی رفت و از خانه کمی دانه آورد و با کمک جادوگر آن ها را در خاک نرم پاشید. بعد جادوگر دوباره ورد خواند و با چوب جادو به زمین زد. اما باز هم باغچه درست نشد. موشی گفت:«آه! یادم آمد به دانه ها آب بدهیم!» موشی و جادوگر به دانه ها آب دادند. هر روز جادوگر با چوب جادو ورد می خواند و به زمین می زد. تا این که یک روزجادوگر با خوش حالی موشی را صدا زد و گفت:«من جادو کردم! حالا یک باغچه ی سبزی داریم!»موشی با

موش

دیدن جوانه های سبز و کوچک پرید بغل جادوگر و گفت:«تو یک جادوگر بزرگ هستی!»

بعد جادوگر با خوش حالی به سراغ کتاب جادو رفت و توی آن نوشت. برای درست کردن یک باغچه ی سبزی، اول خاک را خوب زیر و رو می کنیم. با بیل نه با چوب جادو! بعد دانه ها را در خاک نرم می پاشیم. آن وقت به آن ها آب می دهیم. چند روز بعد دانه ها سبز می شوند. این است جادوی باغچه ی سبزی!

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: سامانه اطلاع رسانی نردبام

مطالب مرتبط:

قور قوری و استخر بزرگ

وینی کوچولو و یک روز زمستانی

مرغک کوچولو

خواب عمیق زمستانی

دشت گل

من یه مامان دیگه می خوام!

 داستان سه پروانه کوچولو

آی بازی بازی بازی

 غر...غر...پلنگ

زرافه ی کنجکاو

 به دنبال درخت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.