تبیان، دستیار زندگی
5 گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ، این كتاب كه به كوشش «حسن پویا» فیلمبردار برجسته كشور تهیه شده ، كامل‌ترین و جدید ترین نسخه راهنمای فیلمبرداری در 30سال اخیر است كه بخش‌های مختلف آن بررسی و به روز شده اند. این راه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كتاب «راهنمای فیلمبرداران» منتشر شد


5 گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ، این كتاب كه به كوشش «حسن پویا» فیلمبردار برجسته كشور تهیه شده ، كامل‌ترین و جدید ترین نسخه راهنمای فیلمبرداری در 30سال اخیر است كه بخش‌های مختلف آن بررسی و به روز شده اند.

این راهنما همیشه به دلیل ارزش اطلاعاتش مورد توجه بوده و همچون كتابچه‌های درسی مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین مطالب مندج در آن تنها برای آشنایان به فن فیلمبرداری نیست، اگرچه آن ها نیز با خواندن تحلیل های دقیق تكنیك‌های گوناگون ، دانسته‌های پیشین خود را بهبود می بخشند.

در ترجمه كتاب راهنمای فیلمبرداران با مرور تمامی چاپ های قبلی ، بسیاری از جداول فراموش شده در چاپ های قبلی گردآوری شده اند و مبسوط ترین و بیشترین جداول عمق میدان و حوزه دید ارایه گریده است .

كتاب راهنمای فیلمبرداران در شمارگان یك هزار نسخه و با قیمت چهل و پنج هزار ریال توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است .