تبیان، دستیار زندگی
برخیز! كه بر هودج (اسرى) بنشینیم در مكّه فرود آمده، آنجا بنشینیم در بزم (اطعنا) و (سمعنا) بنشینیم پاى سخن سیّد بطحا بنشینیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گل توحید

حضرت فاطمه زهرا

برخیز! كه بر هودج (اسرى) بنشینیم

در مكّه فرود آمده، آنجا بنشینیم 

در بزم (اطعنا) و (سمعنا) بنشینیم 

پاى سخن سیّد بطحا بنشینیم 

بر درگه لطفش، به تمنّا بنشینیم 

انوار خدا را، به تماشا بنشینیم

كز طلعت زهرا كند امروز تجلّى

اى بیت خُوَیلد! گل زیباى بهشتى!

 وى مادرِ انسیّه حوراى بهشتى!

آیند به امداد تو، زنهاى بهشتى 

با جامه اسْتَبرق و، دیباى بهشتى 

طوبى لك! ازین نخله طوباى بهشتى

كامروز كند جلوه به سیماى بهشتى

در مركز ایمان و، حرمْخانه تقوا

احمد كه به معراج، بسى راز نهان دید

ز آن راز نهان در رخِ این طفل، نشان دید

در فاطمه‏اش، نور خداوند جهان دید

دید آنچه به چشم بشریَّت نتوان دید

آن جلوه كه در (سِدرَه) بر او تافت،

عیان دید  و آن نور كه در (غارِ حَرا) دید،

همان دید  آیات خداوند درین چهره زیبا

دریاى نبوَّت بخروشید و، گهر داد

حضرت فاطمه زهرا (س)

نخل احدیَّت گل توحید، ثمر داد

آمد به جهان، آنكه شرافت به بشر داد 

عزَّت به پسر داد و، كرامت به پدر داد 

در خلقت این طفل، خداوندْ نظر داد 

جبریل به هر عصر، ازین طفل خبر داد 

شد خلقت او، معجزه امَّ ابیها

اینست نهالى كه شفاعت، ثمر اوست 

پروردن گلهاى شهادت، هنر اوست 

بحر شرف و لؤلؤ و مرجانْ، گهر اوست

در عالم هستى نظر حق نظر، اوست

ما كانَ محمَّد به مدیح، پدر اوست

و آن مُنتَقِم آل محمّد، پسر اوست

مهدى كه بوَد مصلح كل، مُنجىِ دنیا

اى اهل قلم! وصف نگویید ستم را

در سرّ و علن، مدح كنید اهل كرم را

در جاى صمد، چند گزینید صنم را؟

آلوده به اصنام نسازید حرم را

بر خون شهیدان، مگذارید قدم را

حضرت فاطمه زهرا

با اشك ندامت، همه شویید قلم را

و آنگاه بسازید رقم، مِدحتِ زهرا 

منظومه عصمت، كه كشد ناز رسالت 

احسان الوهیَّت و، اعجاز رسالت 

در بحر شرف، گوهر ممتاز رسالت 

دلسوز رسولُ اللَّه و، دمساز رسالت 

همگام ولىُّ اللَّه و، همراز رسالت 

بوسیدن دستش، پرِ پرواز رسالت

در بارگه قرب خداوند تعالى

اى دایره گردش ایّام به دستت!

زد بوسه رسولُ اللّه از اكرام به دستت

در حشر، كه اجرا شود احكام به دستت

دارند همه، دیده انعام به دستت

آزادى ما هست سرانجام، به دستت

اى مصلحت ملَّت اسلام به دستت

كن لطف به ما، آنچه بوَد مصلحت ما

بر ملّت ما بار دگر، یك نظر انداز

پیروزى ما را، هِله طرح دگر انداز

حضرت فاطمه زهرا

سجّاده حاجت، سرِ قبرِ پدر انداز

پیراهن احمد پدرت را به سر انداز

در محكمه عدل خدا، چنگ درانداز

آهى كش و بر هستى دشمن، شرر انداز

اى آه تو، تو فانى و، اشك تو چو دریا

اى نام تو بسم اللَّهِ دیوان شفاعت

پیش از تو، نباشد به كس امكان شفاعت

بى‏اذن تو آن روز، به فرمان شفاعت

كس را نرسد دست به دامان شفاعت

اى از برِ حق یافته پیمان شفاعت

روزى كه كنى روى به میدان شفاعت

حاشا كه (مؤیّد) رود از یاد تو، حاشا!

بخش عترت و سیره تبیان


شاعر: سیّد رضا مؤیّد ( مؤیّد)

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.