تبیان، دستیار زندگی
جمعی از دبیران و معلمان روز گذشته از موسسه تبیان بازدید به عمل آورده و از نزدیک با فعالیت های فرهنگی در عرصه فناوری اطلاعات آشنا شدند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید معلمان از تبیان

جمعی از دبیران و معلمان روز گذشته از موسسه تبیان بازدید به عمل آورده و از نزدیک با فعالیت های فرهنگی در عرصه فناوری اطلاعات آشنا شدند.

در این بازدید که حدود دو ساعت به طول انجامیدحجت الاسلام  سیف جمالی ؛ مدیر بخش اطلاع رسانی موسسه تبیان به تشریح تاریخچه تاسیس تبیان و اهداف و فعالیت های موسسه پرداخت.

مدیر بخش اطلاع رسانی موسسه تبیان، با اشاره به این نکته که روزانه حدود 400 هزار بازدید از سایت تبیان صورت می گیرد، به اهمیت و جایگاه تبیان در فضای فرهنگی کشور اشاره کرد.

وی، اهداف راه اندازی سایت تبیان را زیرساخت فنی، کاربران و محتوای ملی توصیف نمود و توجه به کاربران و رفع نیاز آنها را در اولیت اول سایت تبیان دانست.

در ادامه حسن زاده؛  سرپرست روابط عمومی  به تشریح فعالیت های تبیان در حوزه های مختلف پرداخت.

سپس مدیران و دبیران در قالب 4 گروه مجزا به بازدید از بخش های، مالتی مدیا و مدرسه اینترنتی، اطلاع رسانی و شبکه کاربران پرداختند.

 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
 • بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان
  بازدید از بخش های مختلف موسسه تبیان

عکس: هومن بهلولی

تنظیم: هومن بهلولی