تبیان، دستیار زندگی
دوره شیمی نوین با کشف قانون بقای لاوازیه از سال 1790 آغاز گردید و رشته هایی طبق طبقه بندی زیر تاکنون ایجاد شده است ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علم شیمی

علم شیمی

شیمی علمی است زنده و پویا كه ویژگی های كمی و كیفی ساختارمواد و چگونگی تغییر و تبدیلات آن ها را بیان می كند.

دوره شیمی نوین

دوره شیمی نوین با کشف قانون بقای لاوازیه از سال 1790 آغاز گردید و رشته هایی طبق طبقه بندی زیر تاکنون ایجاد شده است :

الف: شیمی آلی- شامل ترکیبات کربن است و چون برگرفته از منابع آلی گیاهی است، به آن شیمی آلی می گویند.

ب: شیمی معدنی - كلیه عناصر بجز كربن را شامل می شوند. برخی از مواد مثل كربنات یا دی اكسید كربن را از قدیم جزء مواد معدنی می دانستند.

ج: شیمی تجزیه - این علم به شناسایی کیفی و کمی اجزاء سازنده مواد می پردازد.

ه: بیوشیمی -   شیمی سیستم های زنده گیاهی و جانوری را شامل می شود.

در این جا به معرفی یکی از بزرگترین شاخه های علم شیمی که در بالا ذکر شد، می پردازیم.

علم شیمی

شیمی معدنی

شاخه بزرگی از علم شیمی که به طور کلیبه بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه های خواص و واکنش های عناصر با یکدیگر و ترکیب آن ها البته به جر هیدروکربن ها.

بررسی کانی ها (مواد معدنی) و خواص آن ها در این شاخه از شیمی بررسی می شود. به طور کلی می توان چنین اظهار داشت که شیمی معدنی به بررسی مواد غیر از ترکیبات کربن می پردازد، به استثنای اکسیدهای کربن و دی‌سولفید کربن.

با توجه به ساختار  و باند انرژی در سطوح اتمی و مولکولی، مواد را به شکل زیر طبقه بندی می شوند:

موادی که تنها از یک جزء تشکیل شده اند و موادی که معمولا از بیش از دو عنصر تشکیل شده اند و به سادگی به اجزای تشکیل دهنده خود تجزیه نمی شوند و تنها از طریق تجزیه شیمیایی از هم جدا می شوند.

علم شیمی

در شیمی معدنی در مورد گستره وسیعی از موضوعات از جمله: ساختمان اتمی، بلورنگاری(کریستالوگرافی)، انواع پیوندهای شیمیایی اعم از پیوندهای کووالانسی، یونی، هیدروژنی و ...، ترکیبات کوئوردیناسیون و نظریـه‌های مربوطه از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنش های اسید و باز، سرامیک ها، تـقارن مولـکولی و انواع بـخش‌های زیرطبـقه الکتروشیمی (برقکافت، باطری، خوردگی، نیمه رسانایی و غیره) بحث می‌شود.

فهم دقیق مکانیسم بسیاری از واکنش های معدنی غیرممکن و غیر ضروری است و این در حالی است که در اکثر واکنش های آلی می توان به بررسی مکانیسم واکنش بپردازیم.

ساختار مواد معدنی معمولاً دارای نظم کمتری می باشند نظیر : دو هرمی با قاعده مثلث، منشور سه ضلعی و غیره و همچنین بر اساس شکل های باز چند وجهی منتظم یا غیر منتظم که در آن ها یک یا چند راس حذف شده است، نیز مشاهده می‌شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم : نوربخش