تبیان، دستیار زندگی
ساعت 15 عصر روز جمعه، دو تیم پرسپولیس و استقلال شصتمین داربی بزرگ پایتخت را برگزار می كنند.  آمار پنجاه و نه بازی گذشته این دو تیم به شرح زیر است: بازی شماره یك: استقلال(تاج سابق) صفرـ پرسپولیس صفر بازی دوستانه- جمعه 16 فرور...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاریخچه 59 بازی گذشته پرسپولیس و استقلال


ساعت 15 عصر روز جمعه، دو تیم پرسپولیس و استقلال شصتمین داربی بزرگ پایتخت را برگزار می كنند.

آمار پنجاه و نه بازی گذشته این دو تیم به شرح زیر است:

بازی شماره یك:

استقلال(تاج سابق) صفرـ پرسپولیس صفر

بازی دوستانه- جمعه 16 فروردین سال 1347

بازی شماره 2:

پرسپولیس صفر – استقلال صفر

بازی برای معرفی نماینده ایران به آســـیا –20 دی سال 1347

بازی شماره3:

استقلال3 ـ پرسپولیس 1

گلها: احمد منشی زاده دقیقه 8 ، علی جباری و كارو حق وردیان 88

بازی قهرمانی باشگاههای تهران فصل(48-47)- جمعه 31 مرداد 1347

بازی شماره 4:

استقلال 3ـپرسپولیس صفر( نتیجه حقیقی:1-0 به سود استقلال)

گل: غلامحسین مظلومی برای استقلال(دقیقه 9)

این مسابقه تا دقیقه 88 با یك گل برای استقلال دنبال می شد كه روی مردود شدن گل خوردبین و اخراج عزیز اصلی از بازی,تیم پرسپولیس میدان را ترك كرد و در نهایت تیم استقلال با نتیجه 3 بر صفر برنده اعلام شد.

مسابقات باشگاههای تهران - جمعه 17 بهمن 1347

بازی شماره 5:

استقلال 3-پرسپولیس 2

گلها: جواب قراب73 ، كارو حق وردیان 87 ، عباس مژدهی 88 برای استقلال- علی پروین 7 و حسین كلانی 23 برای پرسپولیس

بازی دوستانه - جمعه 3 مهر 1349

بازی شماره 6:

استقلال 3- پرسپولیس صفر (نتیجه حقیقی:1-1 مساوی)

گل ها:حسین كلانی 2 برای پرسپولیس و مژدهی 75 برای استقلال

این بازی تا 77 دقیقه 1-1 مساوی بود كه به دلیل اخراج نا حق دو بازیكن از تیم پرسپولیس باعث اعتراض به تصمیم داور شد و علاوه بر ناتمامی، 3 برصفر به سود استقلال شــد.

بازی شماره 7:

پرسپولیس یك ـ استقلال یك

گل ها:غلامحسین مظلومی 30 برای استقلال و صفر ایرانپاك 90 برای برای پرسپولیس

باشگاههای تهران - جمعه 28 خرداد 1350

بازی شماره 8:

پرسپولیس 4- استقلال یك

گلها: حسین كلانی 43و90, صفر ایرانپاك 56 , محمودخوردبین 75 برای پرسپولیس،‌ علی جباری 75 برای استقلال

بازی رفت باشگاههای ایران - جمعه 15 بهمن 1350

بازی شماره 9:

پرسپولیس 2- استقلال صفر

گلها: صفر ایرانپاك 50 و حسین كلانی 89 برای پرسپولیس

بازی برگشت باشگاههای ایــــران - پنجشنبه 3 فروردین 1351

بازی شماره 10:

استقلال 2- پرسپولیس صفر

گلها: علی جباری40 و 87 برای استقلال

بازی باشگاههای تهران برای راهیابی به لیگ تخت جمشید - جمعه یازدهم اسفند 1351

بازی شماره 11:

استقلال یك- پرسپولیس صفر

گل: محمدرضا عادلخانی 3 برای استقلال

بازی دوستانه( چهارجانبه جام اتحاد) - جمعه 25 خرداد 1352

بازی شماره 12:

پرسپولیس 6- استقلال صفر

گلها: همایون بهزادی 50 ،90 و 86 ، ایرج سلیمانی 45 ، 56 و حسین كلانی 32

بازی رفت لیگ تخت جمشید - جمعه 16 شهریور 1352

بازی شماره 13:

پرسپولیس 1- استقلال 1

گل ها:همایون بهزادی 46 برای پرسپولیس و علی جباری 70 برای استقلال

بازی برگشت لیگ تخت جمشید - یكشنبه 18 آذر 1352

بازی شماره 14:

استقلال 1-پرسپولیس صفر

گل:حسن روشن 88 برای استقلال

بازی رفت جام دوم تخت جمشید - شنبه 4 خرداد 1353

بازی شماره 15:

پرسپولیس 2- استقلال 1

گل ها: صفر ایرانپاك 50 و اسماعیل حاج رحیمی پور برای پرسپولیس و غلامحسین مظلومی 60 برای استقلال

بازی برگشت لیگ تخت جمشید - چهارشنبه 27 آذر 1353

بازی شماره 16:

استقلال 3-پرسپولیس 1

گل ها: غلامحسین مظلومی11 ، 62 و مسعود مژدهی 47 برای استقلال و صفر ایرانپاك 53 برای پرسپولیس

بازی رفت جام سوم تخت جمشید - جمعه 15 اردیبهشت 1354

بازی شماره 17:

پرسپولیس 2- استقلال صفر

گل ها: جهانگیر فتاحی 22 , اسماعیل حاج رحیمی پور 38

دور برگشت جام سوم تخت جمشید - جمعه 25 مهر 1354

بازی شماره 18:

پرسپولیس 1- استقلال 1

گلها: مژدهی 20 برای استقلال و محمود خوردبین 85 برای پرسپولیس

دیدار رفت جام چهارم تخت جمشید - چهارشنبه 27 اسفند 1354

بازی شماره 19:

پرسپولیس 1- استقلال 1

گل ها: هادی نراقی 26 برای استقلال و علی پروین 40 برای پرسپولیس

بازی برگشت لیگ چهارم تخت جمشید - جمعه 2 مهر 1355

بازی شماره 20:

استقلال 3- پرسپولیس صفر

گل ها: محرم عاشوری 45 ، حسن روشن 83 ، سعید مراغه چیان 88 برای استقلال

دور رفت لیگ پنجم تخت جمشید - یكشنبه 18 اردیبهشت 1356

بازی شماره 21:

پرسپولیس 2- استقلال 1

گل ها: حسن روشن 85 برای استقلال و صفر ایرانپاك 15 و 34 برای پرسپولیس

بازی برگشت جام پنجم تخت جمشید - جمعه 18 آذر 1356

بازی شماره 22:

استقلال 1- پرسپولیس صفر

گل: غلامرضا فتح آبادی 42

این بازی تا دقیقه 75 یك بر صفر برای استقلال دنبال می شد كه با یورش تماشاگران پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند

بزرگداشت علی دانایی فرد - جمعه 25 آبــان 1358

بازی شماره 23:

استقلال صفر ـ پرسپولیس صفر

بازی دوستانه برای خداحافظی صفر ایرانپاك - جمعه 13 تیر 1359

بازی شماره 24:

استقلال صفر-پرسپولیس صفر

مسابقات قهرمانی باشگاههای تهران - جمعه 16 مهر 1360

باری شماره 25:

پرسپولیس 1- استقلال 1

گل ها: فلامرضا فتح آبـــادی 10 برای پــــرســـپـولـیس و بهتاش فریبـــا 87برای استقــلال

قهرمانی بــــاشگــاههای تــهران - جمعه 17 دیماه 1361

بازی شماره 26:

استقلال یك- پرسپولیـــس صفـــر

گـل: پرویز مظلومــی 59 برای استقلال

قهرمانی باشگاههای تهران - جمعـــه 22 مهر 1362

بازی شماره 27:

پرسپولیس 3 ـ استقلال صفر

گلها: شاهرخ بیانی12- پنالتی و 52 , ناصر محمد خانی 62 برای پرسپولیس

نیمه نهایی باشگاههای تهران - یكــشنبه 25 خرداد 1365

بازی شماره 28:

پرسپولیس صفر ـ استقلال صفر

قهرمانی باشگاههای تهران - جمعه 7 فروردیـــن

بازی شــماره 29:

استقلال 1 – پرسپـــــــولیس 1

گل هــــا: جعفر مختاری فر 60 برای استقلال و فرشـــاد پیــــوس 46 برای پرسپولیس

قهرمانی باشگاههای تهران - جمعه 18 شـــهریـــور 1367

بازی شــــماره 30:

پرسپولیس 4 – استقلال 2 (در ضربات پنالتی، نتیجه اصلی 0-0 مساوی)

پنالتی زنان پرسپولیس: محرمی،‌یوسفی، عاشوری و كرمانی مقدم

پنالتی زنان استقـــلال: مختاری فر وحســـن زاده

یك چهارم نهایی جام حذفی ایران - جمعه 19 اسفند 1366

بازی شمـــاره 31:

پرسپولیـــس یك – استــقلال صفر

گل: عابدیان 18 برای پرسپولیس

قهرمـــانی باشگاههای تهران - جمعه 17 آذر 1368

بازی شماره 32:

استقلال 2-پرسپولــیس 1

گل ها: عباس سرخاب 46 و صمد مرفاوی72 برای استقلال، نادر میراحمدیان 12 برای پــرسپولیس

فینال باشگاههای ایران - جــمعـه 4 خـــرداد 1369

بازی شماره33:

پرسپولیس یك ـ استقلال یك

گل ها: فرشاد پیوس برای 75 پرســـپولیس، شاهرخ بیانی ( 62-پنالتی ) بـــرای استقلال

باشگاههای تهران ،‌جمعه 28 دی 1369

بازی شماره 34:

پرسپولیس صفر- استقلال صفر

باشگــــاههای تــهران - جمعه 4 بهمـــن 1370

بازی شماره 35:

استقلال 2- پرسپولیس صفر

گل ها: عبدالصمد مرفاوی 8 و صادق ورمزیار 15 برای استقلال

جام آزادگان - پنجشــــنبه 15 اسفـند 1370

بازی شماره 36:

استقلال 1-پرسپولیس صفر

گل: عبدالصمد مرفاوی 48 برای استقلال

جام آزادگان - جمعه 8 خرداد 1371

بازی شماره 37:

استقلال صفر-پرسپولیس صفر

جام برتر برای راهیابی به لیگ ایران - جمعه یازدهم دی 1371

بازی شماره 38:

پرسپولیس صفر-استقلال 3 (نتیجه حقیقی : 2-2 مساوی)

گلها: فرشاد پیوس (21- پنالتی) و بهزاد داداش زاده 56 برای پرسپولیس، صادق ورمزیار(79-پنالتی) و ادموند اختر87 برای استقلال

این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی بود كه با یورش تماشاگران پرسپولیس به داخل زمین و ایجاد جنجال توســـط بعضی از بازیكنان این تیم، 3 بر صفر به سود استقــلال اعلام شد.

بازی رفت نیمه نهایی باشگاههای ایران(جام آزادگان)- جمعه 31 دی 1373

بازی شماره 39:

پرسپولیس صفر-استقلال صفر

بازی برگشت باشگاههای ایران(جام آزادگان)- جمعه 7 بهمن 1373

بازی شمــاره 40:

استقلال 3-پرسپولیس یك

گل ها: ادموند اختر 7 ، صادق ورمزیار(16- پنالتی) و محمد تقوی 36 برای استقلال،مرتضی كرمانی مقدم 49 برای پرسپولیس

دور رفت لیگ آزادگـان - جمعه 6 مرداد 1374

بازی شماره 41:

پرسپولیس صفر-استقلال صفر

بازی برگشت لیگ آزادگان - جمعه 8 دی 1374

بازی شماره 42:

پرسپولیس یك- استقلال صفر

گل: ادموند بزیك 87 برای پرسپـــولیس

دور رفت لیگ آزادگان - جمعه 27 مهر 1375

بازی شماره 43:

پرسپولیس 3- استقلال صفر

گل ها: ادموند بزیك 30،‌مهدی مهدوی كیا71 و بهنام طاهرزاده 87 برای پرسپولیس

بازی برگشت لیگ آزادگـان - جمعه 20 تیر 1376

بازی شماره 44:

پرسپولیس یك-استقلال صفر

گل: مهدی هاشمی نسب 45 برای پرسپولیس

دور رفت لیگ آزادگان - جمعه 22 آبــان 1377

بازی شماره 45:

پرسپولیس یك- استقلال یك

گلها: هاشمی نسب 4 برای پرسپولیسو فرد ملكیان 40 برای استقلال

دور برگشت لیگ آزادگان - جمعه 20 فروردین 1378

بازی شماره 46:

پرسپولیس 2- استقلال یك

گلها: مهدی هاشمی نسب(12-پنالتی) و افشین پیروانی 85 برای پرسپولیس، سهراب بختیاری زاده 50 برای استقلال

بازی فینال جام حذفی ایران - یكشنبه 20 تیر 1378

بازی شماره 47:

استقلال صفر- پرسپولیس صفر

بازی رفت لیگ آزادگان - جمعه 2 مهرماه 1378

بازی شماره 48:

پرسپولیس 2- استقلال صفر

گلها: مهدی هاشمی نسب 7 و پایان راْفت 80 برای پرسپولیس

بازی برگشت لیگ آزادگان - یكشنبه 8 اسفند 1378

بازی شماره 49:

پرسپولیس 2- استقلال 2

گلها: رهبری فرد (57 - پنالتی) و علی كریمی 89 برای پرسپولیس، مهدی هاشمی نسب 67 و محمد نوازی 86 برای استقلال

بازی رفت لیگ آزادگان - جمعه 9 دی 1379

بازی شماره 50:

استقلال یك - پرسپولیس صفر

گل: علیرضا اكبرپور 74 برای استقلال

بازی برگشت لیگ آزادگان - جمعه 5 اسفند 1379

بازی شماره 51:

پرسپولیس یك- استقلال یك

گل ها: رضا جباری 25 برای پرسپولیس و محمد نوازی(38 -پنالتی) برای استقلال

بازی رفت اوّلین دوره لیگ برتر - جمعه 28 دی 1380

بازی شماره 52:

پرسپولیس صفر- استقلال صفر

بازی برگشت اوّلین دوره لیگ برتر - پنجشنبه 19 اردیبهشت 1381

بازی شماره 53:

پرسپولیس یك- استقلال یك

گلها: علی سامره 1 برای استقلال و علی انصاریان ( 75 - پنالتی) برای پرسپولیس

بازی رفت دومین دوره لیگ برتر ایران جمعه 20 دی 1381

بازی شماره 54:

استقلال یك- پرسپولیس 2

گلها: گل محمدی 11 و ابوالقاسم پور 51 برای پرسپولیس، اكبرپور 62 برای استقلال

بازی برگشت دومین دوره لیگ برتر ایران - جمعه 23 خرداد 1382

بازی شماره 55:

استقلال 2 – پرسپولیس یک

گل ها: سامره 8 و محمود فکری 57 برای استقلال، عیسی ترائوره 75 برای پرسپولیس

بازی رفت سومین دوره لیگ برتر ایران - جمعه 25 مهر 1382

بازی شماره 56:

پرسپولیس یك – استقلال یك

گلها: حامد كاویانپور20 برای پرسپولیس و داود سید عباسی3 برای استقلال

بازی برگشت سومین دوره لیگ برتر ایران - دوشنبه 13 بهمن 1382

بازی شماره 57:

پرسپولیس صفر استقلال صفر

بازی رفت چهارمین دوره لیگ برتر ایران - اول آبان ماه 1383

بازی شماره 58:

استقلال سه - پرسپولیس دو

گلها: رضاعنایتی68،محمود فكری83 و پیروز قربانی 90 برای استقلال، شیث رضایی84 و سهراب انتظاری77 برای پرسپولیس

بازی برگشت چهارمین دوره لیگ برتر ایران - هفتم اسفند ماه 1383

بازی شماره 59:

استقلال یك- پرسپولیس صفر

گل: رضا عنایتی 56 برای استقلال

بازی رفت پنجمین دوره لیگ برتر ایران - دوشنبه 14 آبان 1384

بازی شماره 60:

پرسپولیس ؟ – استقلال ؟

گلها: ؟

بازی برگشت پنجمین دوره لیگ برتر ایران – جمعه 19 اسفند 1384