تبیان، دستیار زندگی
على (علیه السلام) عرض كرد: فاطمه (سلام الله علیها) از من خسته تر است. پیامبر (صلی الله علیه و آله) به فاطمه (سلام الله علیها) فرمود: دختر عزیزم برخیز، فاطمه (سلام الله علیها) برخاست، پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود به جاى فاطمه (سلام الله علیها) نشست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گوشه اى از فضائل حضرت زهرا(سلام الله علیها)

حضرت فاطمه زهرا (س)

فاطمه (سلام الله علیها) یكى از افراد كِساء [منظور از كِساء، اجتماع رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و على (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) و حسن و حسین (علیهم السلام) در زیر یك عبا است كه در این هنگام جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر (33 احزاب) را در شأن پنج تن (علیه السلام) آورد: «قطعاً خداوند مى خواهد هرگونه پلیدى را از شما خاندان دور سازد، و شما را پاك و پاكیزه نماید».] و مُباهِله [منظور از مباهله، دعا و نفرین با علماى مسیحى است، تا خداوند هر كه را كه باطل است مشمول عذابش قرار دهد، این مطلب در آیه 61 آل عمران آمده است (مترجم).] و كسى بود كه در سخت ترین زمان در راه خدا هجرت نمود، و از كسانى بود كه در شأن آنها آیه ى تطهیر (33 احزاب) نازل شد، و جبرئیل افتخار كرد كه از جمله آنها باشد، و خداوند به پاكى و صدق آنها گواهى داد، او مادر ائمّه (علیه السلام) و یادگار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است كه نسل پیامبر (صلی الله علیه و آله) تا روز قیامت، از او باقى مى ماند، او سرور زنان دو جهان از آغاز و انجام است، او در گفتار و سخن، شبیه ترین انسان ها به پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود، اخلاق و شیوه ى زندگى او، از اخلاق و شیوه ى زندگى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حكایت مى كرد، و راه رفتنش بسان راه رفتن پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود، و هرگاه او بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد مى شد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از او استقبال گرمى مى كرد، و دست هایش را مى بوسید و در جاى خود او را مى نشانید، و وقتى كه پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر فاطمه (سلام الله علیها) وارد مى شد، فاطمه بر مى خاست و از پیامبر (صلی الله علیه و آله) استقبال گرم مى كرد و دستش را مى بوسید، پیامبر (صلی الله علیه و آله) بسیار فاطمه (سلام الله علیها) را مى بوسید، و هر زمان مشتاق بوى بهشت مى شد، او را مى بوئید و مى فرمود:

«فاطمه، پاره ى تن من است، كسى كه او را شاد كند مرا شاد نموده است، و كسى كه به ا و بدى كند به من بدى كرده است».

فاطمه (سلام الله علیها) عرض كرد: «از نزد خدا، خداوند به هر كس بخواهد، روزى فراوان مى بخشد».

كمك پیامبر به زهرا(سلام الله علیها)

در روایت دیگر آمده: روزى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد خانه ى امیرمؤمنان على (علیه السلام) شد، دید على و فاطمه (علیه السلام) با هم مشغول آسیا كردن گاوَرْس (كه دانه هایش نظیر ارزن است) مى باشند، فرمود: كدامیك از شما خسته تر هستید؟

على (علیه السلام) عرض كرد: فاطمه (سلام الله علیها) از من خسته تر است.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) به فاطمه (سلام الله علیها) فرمود: دختر عزیزم برخیز، فاطمه (سلام الله علیها) برخاست، پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود به جاى فاطمه (سلام الله علیها) نشست و به على (علیه السلام) در آسیا كردن كمك كرد.

(و با این شیوه، این درس را به همه ى بستگان زن آموخت كه اگر بانوئى را دیدند كه كارهاى خانه اش، بسیار و دشوار است، به او كمك كنند، و با كمك خود مقدارى از فشار كار او را بكاهند).

بركت غذاى حضرت زهرا(سلام الله علیها)

در بعضى از كتب مناقب نقل شده، جابر بن عبداللَّه انصارى مى گوید:

چند روز گذشت، پیامبر (صلی الله علیه و آله) به هیچ غذائى دست نیافت، شدّت گرسنگى آن حضرت را به زحمت انداخت، در حجره هاى همسرانش، غذائى نیافت به خانه فاطمه (سلام الله علیها) رفت و گرسنگى خود را اظهار نموده و تقاضاى غذا كرد.

فاطمه (سلام الله علیها) عرض كرد: فدایت گردم، هیچگونه غذا در خانه نیست، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مراجعت نمود، یكى از همسایگان دو قرص نان و مقدارى گوشت براى فاطمه (سلام الله علیها) هدیه آورد، فاطمه (سلام الله علیها) آن را گرفته و در میان ظرفى نهاد و روپوشى بر آن افكند و گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را بر خودم و بر كسانى كه نزد من هستند، مقدّم مى دارم (یعنى او را مقدّم مى دارم بر شوهرم و بر حسن و حسینم كه همه گرسنه بودند).

حضرت فاطمه زهرا (س)

آنگاه فاطمه (سلام الله علیها) توسّط حسن و حسین (علیه السلام)، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را خبر كرد، آن حضرت آمد، فاطمه (سلام الله علیها) جریان هدیه را به عرض رساند، پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: آن را نزد من بیاور، فاطمه (سلام الله علیها) آن ظرف را نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) نهاد، پیامبر (صلی الله علیه و آله) سرپوش را از روى ظرف برداشت، ناگهان دید پر از نان و گوشت است.

جابر مى گوید وقتى كه به آن نگاه كردم، تعجب كردم، دریافتم كه این یك نمونه از كرامت الهى است، حمد و سپاس خدا را بجاى آوردم، و بر پیامبرش درود فرستادم، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به فاطمه (سلام الله علیها) گفت: این غذا از كجا بدست آمده؟

فاطمه (سلام الله علیها) عرض كرد: «از نزد خدا، خداوند به هر كس بخواهد، روزى فراوان مى بخشد».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شخصى را به سراغ على (علیه السلام) فرستاد، همه جمع شدند، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از آن غذا خورد، على و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله) و همه  اهل خانه از آن خوردند و سیر شدند، ولى ظرف همچنان پر از غذا بود، فاطمه (سلام الله علیها) مى فرماید: از آن غذا براى همه ى همسایه ها فرستادم، خداوند خیر و بركت سرشارى به آن غذا داد، چنانكه چنین بركتى به حضرت مریم (علیه السلام) عطا فرمود. [این حدیث در تفسیر نیشابورى نقل شده است (مترجم)]

نگاهى به عبادت حضرت زهرا(سلام الله علیها)

حسن بصرى (زاهد معروف) مى گوید: در امّت اسلام هیچ كس عابدتر از فاطمه (سلام الله علیها) نبود، آنقدر به عبادت ایستاد كه پاهایش ورم كرد. و رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) به فاطمه (سلام الله علیها) فرمود: چه چیز براى زن بهتر است، در پاسخ گفت:

اَنْ لا تَرى رَجُلاً وَ لا یَراها رَجُلٌ. :

«نه او، مرد نامحرم را بنگرد و نه مرد نامحرم او را بنگرد».

پیامبر (صلی الله علیه و آله) با شنیدن این سخن، فاطمه (سلام الله علیها) را به سینه اش چسبانید و این آیه را خواند: «ذُرِیَةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ»: «آنها دودمانى بودند كه (از نظر تقوى و فضیلت) بعضى از آنها از بعضى دیگر گرفته شده اند» (آل عمران- 34)

امام حسن (علیه السلام) مى فرماید: در شب جمعه مادرم را در محراب عبادتش دیدم، همواره در ركوع و سجود بود تا سفیده ى سحر دمیده شد مى شنیدم كه نام مؤمنین و مؤمنات را به زبان مى آورد و براى آنها دعا مى كرد، ولى براى خودش هیچ دعا نكرد، گفتم: اى مادر، براى خود مانند دیگران دعا نكردى؟، در پاسخ فرمود: اى پسرم،اَلْجارُ ثُمَّ الدَارُ:

«نخست همسایه، بعد خانه».

روایت شده: هنگامى كه آن حضرت در محراب عبادتش به عبادت مى ایستاد، نور او براى اهل آسمان مى درخشید، چنانكه نور ستارگان براى اهل زمین مى درخشد.

بخش سیره و عترت تبیان


منبع:

رنج ها و فریادهاى فاطمه (سلام الله علیها)، (ترجمه بیت الأحزان)

خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمى(ره)، مترجم: محمد محمدی اشتهاردى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.