وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
انسانهای باارزش و اصیل خود را از نگاه افراد هوسران وسوءاستفاده گر, با برگزیدن پوشش وحجاب حفظ میکنند ونمی گذارند گوهر گرانسنگ وجودی شان دستمایه نگاههای هرزه آلود افراد بیمار دل شود
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا تعالی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به چشم و گوشمان بیاموزیم


انسانهای باارزش و اصیل خود را از نگاه افراد هوسران وسوءاستفاده گر, با برگزیدن پوشش وحجاب حفظ میکنند ونمی گذارند گوهر گرانسنگ وجودی شان دستمایه نگاههای هرزه آلود افراد بیمار دل شود. ازهمین جهت است که این افراد تمام انرژی وتوان خود را صرف خودسازی می کنند تا با آرامش خاطر بیشتری ادامه حیات دهند.

به چشم و گوشمان بیاموزیم
وقتی نام حجاب و پوشش به میان می آید در هر محیطی که باشد بلافاصله و بی اختیار , پوشش چادر وحجاب دست وپاگیر وبه قول عده ای مزاحم به ذهن خطور میکند. ویک موضع گیری در مقابل آن از ناحیه کسانی که آن را سخت وطاقت فرسا و بی مورد تلقی می کنند، ایجاد می شود. ولی شاید بهتر است به این اصل مهمی که در کاملترین دین تاریخ بشریت ظاهر شده عنایت ویژه شده, به بحث گذاشته شود تاشاید ابعاد ناپیدا وناگفته ی آن بیان شود وذهن آنهایی که نمی دانند و شاید اگر بدانند دیگر آن موضع گیری سابق را نداشته باشند روشن وشفاف شود.
خداوند در قران کریم در چند جا نسبت به حجاب ولزوم داشتن پوشش زنان در مقابل نامحرمان سخن به میان آورده وبهترین حجاب که افضل آنهاست را چادر دانسته , آن هم به خاطر پوشش کاملی که چادر دارد, ولی لازم است بدانیم که حجاب تنها با چادر ایجاد نمی شود.
اصلی که باید در نظر داشته باشیم این است که حجاب فقط مختص زنها نیست بلکه مردان در هر جامعه ای باید پوشش مناسب داشته باشند. به این علت که زن ومرد ازلحاظ جنسیتی وغریزی نوعی گرایش وکشش نسبت به جنس مخالف دارند, حال اگر خودشان هم با نوع پوشش نامناسبی که انتخاب می کنند این کشش را بیشتر کنند نه تنها مرتکب گناه به درگاه خداوند شدند بلکه جامعه ومردم آن را دچار آسیبها ومشکلاتی می کنند که شاید عواقب ناگواروجبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
حجاب تنها مربوط به پوشش مناسب بدن نیست بلکه چشم وگوش و زبان وحتی تفکر انسان هم میتواند حجاب داشته باشد , به این معنی که انسان باید نسبت به آنچه که خداوند اورا از آن منع کرده ودستور به حفظ وصیانت از اعضای بدن در مقابل آن معاصی داده , حساس ودقیق باشد.
حجاب فقط مختص زنها نیست بلکه مردان در هر جامعه ای باید پوشش مناسب داشته باشند. به این علت که زن ومرد ازلحاظ جنسیتی وغریزی نوعی گرایش وکشش نسبت به جنس مخالف دارند, حال اگر خودشان هم با نوع پوشش نامناسبی که انتخاب می کنند این کشش را بیشتر کنند نه تنها مرتکب گناه به درگاه خداوند شدند بلکه جامعه ومردم آن را دچار آسیبها ومشکلاتی می کنند
به چشمهایمان بیاموزیم که هرچیزی را نباید دید, وخود را در مسیر تیری که از ناحیه شیطان پرتاب میشود که همان نگاه خیره به نامحرمان است، قرار ندهیم. وگوشهایمان را عادت دهیم که نشنود آنچه را نباید وشایسته نیست که بشنود, آنچه که شنیدن آن جز غفلت از یاد خدا ودور شدن دل ودین انسان از برکات ومعنویات موجود در عالم خلقت که خداوند آن را برای بهرمند شدن نوع بشر به ودیعه نهاده تاهر کس به قدر ظرفیت وقابلیت خویش از آن استفاده کند, ارزش وفایده ای ندارد.
به زبان خویش بسپاریم که هرچه که دل تمنا کرد, نگوید وهرچیزی که در فکر وذهن انسان جولان داد به زبان جاری نگردد که شاید این گفته, ریسمان محکم اعتقادی را پاره کرده ویا شیرینی یک زندگی خوب و جاری را با همان یک کلمه به تلخی جدایی وکینه توزی وکدورت سالهای بی پایان مبدل کند. آری همه اینها حجاب میخواهد زیرا غیر مستقیم جامعه را تحت تاثیر قرار داده و بنیانها را سست میکند...
به چشم و گوشمان بیاموزیم
بعضی افراد به غلط تصور میکنند که انسانها هرچه آزادتر وبدون قید و بندتر زندگی کنند به ارزشهای انسانی شان بیشتر توجه می شود و در جامعه خود در درجه اهمیت واعتبار بالاتری قرار میگیرند. درصورتی که با یک تامل کوتاه در آیات قرآن ویا حتی درنگی مختصر در تاریخ جوامع دینی وغیر دینی وسیر تحول افراد این جوامع با توجه به نوع پوشش آنها میتوان به راحتی این نکته را دریافت که حجاب و پوششی که منطبق با عرف آن جامعه باشد , به معنی بها دادن به ارزشهای انسانی افراد آن جامعه است , چراکه معمولا در هر موردی که تصورش را بکنیم این مسئله واضح جلوه می کند, برای مثال هرچه که یک شیء یا کالایی گرانبهاتر و باارزش تر باشد حفاظت ونگهداری از آن هم بیشتر میشود وبرعکس اشیاء بی مقدار براحتی در دسترس همه قرار میگیرند وکسی آنچنان توجهی به اصالت آنها نمیکند.
مطمئنا این مثال را در مورد انسانها هم میتوان تسری داد, به این منظور که انسانهای باارزش و اصیل خود را از نگاه افراد هوسران وسوءاستفاده گر, با برگزیدن پوشش وحجاب حفظ میکنند ونمی گذارند گوهر گرانسنگ وجودی شان دستمایه نگاههای هرزه آلود افراد بیمار دل شود. ازهمین جهت است که این افراد تمام انرژی وتوان خود را بجای اینکه صرف زیبایی وجلوه گری وخودنمایی خود کنند, صرف خودسازی , خودباوری ومفید واقع شدن برای جامعه وزندگی خود میکنند تا با آرامش خاطر بیشتری ادامه حیات دهند.
افرادی که حجاب مناسب دارند در جامعه به راحتی رفت وآمد میکنند ودیگر نگران برخوردهای نامناسب بعضی افراد خاص نیستند, یعنی امور اجتماعی خود را بهتر وبا آرامش بیشتری اداره میکنند وحتی از نظرگاه خانوادگی کمتر دچار آسیب وناهنجاریهای اجتماعی میشوند , چراکه برای مثال مردی که میداند همسرش دارای پوشش مناسبی است از بابت امنیت اودر محیط خارج از منزل ومحل کار خیالش آسوده تر است وبا اطمینان بیشتری ازاشتغال همسرش استقبال کرده وجامعه میتواند به همین سهولت از نیروی کار فعال وخلاق ودر عین حال مومن ومتعهد زنان در محیط های شغلی بهرمند شود.
انسانهای باارزش و اصیل خود را از نگاه افراد هوسران وسوءاستفاده گر, با برگزیدن پوشش وحجاب حفظ میکنند ونمی گذارند گوهر گرانسنگ وجودی شان دستمایه نگاههای هرزه آلود افراد بیمار دل شود
همچنین هنگامی که اهمیت حجاب عینیت یافته باشد, زنان آن جامعه میتوانند به امور تحصیل وکسب علم ودانش خود هم بپردازند واز دانش وتخصص ومهارت خود بدون کج روی های اخلاقی واجتماعی نهایت استفاده را برده وجامعه هم از تخصص وتوانایی این افراد بهره مند میشود وگامی به جلو در مسیر رشد وتوسعه کشور برداشته میشود.
آنچه مهمتر است اینکه کشورهای غیر مسلمان که حجاب را امری دست وپاگیر ومانع رشد وپیشرفت زنان میدانند با دیدن توسعه وتکامل در جوامعی با زنان ومردان پاک ومعتقد ومتعهد که حجاب را نه تنها مانع بلکه یک راه میانبر برای نیل به اهداف فردی وجمعی خود میدانند, پی به اشتباه وکج فهمی خود برده وشاید امکان اصلاح فکر واندیشه ی غلط آنها ایجاد شود.
همه ما شاهد بوده ایم کسانی که در جامعه دارای موقعیتهای برتر علمی- تخصصی وفنی ویا موفقیتهای شخصی در زندگی خانوادگی خود هستند مقید به داشتن حیا و عفت میباشند, چراکه انسانهای معتقد توجه خود را به جای اینکه صرف جنبه های ظاهری خود کنند , صرف ابعاد درونی وپرورش قوه خلاقه ی فکر واندیشه خود میکنند وتوانایی خویش را درراه شکوفایی این موهبت الهی که دردرونشان نهفته است میکنند.
جان کلام اینکه :
گوهر خویش را هویدا کن کمال این است و بس
خویش را درخویش پیدا کن کمال این است وبس
نویسنده: زهرا تعالی
بخش اجتماعی تبیان

مقالات مرتبط
ابعاد حجاب و عفاف در قرآن
24نظر درباره طرح عفاف و حجاب 
به نظر شما آیا حجاب باعث محدودیت می شود یا نه؟ جواب این سئوال را از زبان برخی مردم و کارشناس مسائل دینی در فیلم و انیمیشن تبیان بشنویم.
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین