وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
صدا و سیما باید مروّج اسلام باشد نه اینكه به اسلام ضربه بزند یا مطالبی ارایه دهد كه آنقدر مبتذل باشد كه رقیب تلویزیونهای بیگانه شود ویا دنبال آن باشد كه كسانی را كه به تلویزیونهای بیگانه پناه می برند منصرف كند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه رقیب رسانه های بیگانه نشویم؟

صدا و سیما در نگاه امام و رهبری


برای رسیدن به هنر متعهد باید به سراغ شاخص های سخنان امام و رهبری رفت. و تنها در صورت تمسک به این شاخص ها است که رسانه ملی تبدیل به دانشگاهی خواهد شد، که تربیت انسانها در آن مقدور باشد.


امام خمینی

نقش صدا و سیما در ترویج اسلام و چهره ایران، و لزوم اصلاح برنامه‏هاى آن‏ یكی از مسایلی است كه هم در كلام حضرت امام ره و هم در سخنان مقام معظم رهبری بارها برآن تاكید شده است؛ قطعا یاداوری برخی از این فرمایشات بهترین راهنمای پیش روی ماست ؛ به همین دلیل در این نوشتار مروری بر این رهنمودها را تقدیم می نماییم .

واگذار ی اشتباه و ناگوار

چنانكه از نگاهی به فرمایشات مستند حضرت امام ره  در صحیفه نور ، واضح است معظم له،از اول  پیروزی   انقلاب  معتقد بودند كه   این اموری كه راجع به صدا و سیماى به برخی آقایان واگذار شد اشتباه و ناگوار بوده است .

امام ره به صراحت راجع به صدا و سیماى جمهورى اسلامى خیلى پافشارى داشتند كه  وضع آنجا یك وضعى باشد كه خودش مروّج اسلام باشد نه اینكه به اسلام ضربه بزند یا مطالبی ارایه دهد  كه آنقدر مبتذل باشد كه رقیب تلویزیونهای بیگانه شود ویا دنبال آن باشد كه كسانی را كه به تلویزیونهای بیگانه پناه می برند منصرف كند و به تعبیر مغالطه ای‌برخی نویسندگان ،هدفش دفع افسد به فاسد باشد .

حضرت امام ره معتقد بودند وضع صدا و سیما در برخی حركت های خود در آن زمان نیز" خیلى خیلى ناگوار" بوده است ایشان در برخی فرمایشات خود به صراحت فرمودند :

"  من سفارش كردم كه شما این موسیقى‏ها را بردارید، این چیزهایى كه نمى‏توانید جدا كنید از هم، اصلش  را نگذارید. ما یك كار حرامى را بكنیم كه یك چیزى را مى‏خواهیم نشان بدهیم، این صحیح نیست   "

موسیقى‏اش را نمى‏توانید رد كنید، اصلش را رد كنید

امام همین موضع را مكررا اتخاذ نموده و تاكید كرده اند و به عنوان نمونه در جای دیگری فرمودند :

"   تكرار مى‏كنم كه موسیقى‏ها باز كمى هست، باید اشخاصى كه مطلعند اینها موسیقى هستند مشاهده كنند ببینند اگر یك چیزى را مى‏بینند موسیقى‏اش را نمى‏توانید رد كنید، اصلش را رد كنید. "

 رهبر كبیر انقلاب و مقام معظم رهبری فرمودند: " من كه نمى‏توانم بنشینم پاى رادیو ببینیم چى مى‏گوید، اینجایش چطور است. این را باید خود شما آقایان، اشخاصى كه مطلعند از آن، جدا كنند از هم، لا بد مى‏توانند این را، وقتى هم كه چیزى را مى‏خواهند بدهند، مى‏توانند این را جداش كنند، اگر هم نتوانستند اصلش را كنار بگذارند "

  " انسان مشمئز مى‏شود از آن" 

حضرت امام ره  گاهی تذكرات موردی و جزئی نیز می دادند به عنوان نمونه صریحا تذكر دادند كه  برخی نمایش های  صدا و "اكثراً یك چیز مبتذلى است "و " انسان مشمئز مى‏شود از آن"  و " تئاترهایشان، نمایشنامه‏هایشان، اینها را باید خیلى مواظب باشید كه مبتذل نباشد  " ؛ ایشان مكررا فرمودند ممكن است در بین مردم یك عده‏اى باشند كه او را بخواهند، اما  برخی نمایش دادن ها یك قدرى سبك است براى جمهورى اسلامى، مسائل اساسى باید در آنجا گفته بشود؛ و جالب است كه حضرت امام ره  آن وقت كه جمهورى اسلامى این وضع  و هیبت را نداشت چنین  انتظاری داشتند چه رسد به اكنون كه بیش از سی سال از پیروزی انقلاب را پشت سر گذاشته ایم !

مساله بسیار مهم این است كه چه كسی باید پاسخگوی این مطالبات رهبر كبیر انقلاب و مقام معظم رهبری باشد ؛ جالب این است كه خود حضرت امام ره در این خصوص نیز رهنمود جالبی دارند

  عمرشان را صرف مى‏كنند به همین تكرارها

نمونه دیگری از تذكرات موردی حضرت امام ره را در خصوص اخبار می توان اشاره نمود كه فرمودند :

  « اخبار» درست جمع‏آورى نمى‏شود از جهان. اخبار مثلًا تكرارى زیاد است؛ عمرشان را صرف مى‏كنند به همین تكرارهایى كه كى باكى صحبت كرد، و كى با كى حرف زد و چى گفته این خیلى كوچك مى‏كند اینها را " 

مساله بسیار مهم این است كه چه كسی باید پاسخگوی این مطالبات رهبر كبیر انقلاب و مقام معظم رهبری باشد ؛ جالب این است كه خود حضرت امام ره در این خصوص نیز رهنمود جالبی دارند

حضرت امام ره از آقایانى كه در صدا و سیما بودند ، توقع داشتند هرگز مسائل را روى مسائل شخصى نبرند و مسائل، روى مصلحت كشورمان باشد اگر حتی امام ره از كسى ناراحت هستند معنا ندارد كه  صدا و سیما با آن برخورد خلاف اخلاق اسلامى داشته باشد و  درصدد كوبیدن یك كسى، درصدد بزرگ كردن بى‏جاى كسى، كوچك كردن بى‏جاى كسى، باشد و خلاصه امام باور داشت كه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نباید درصدد این مسائل باشد ، معتقد بودند نگرش صدا و سیما باید خیلی بالاتر از این معانى باشد.

حضرت امام ره  واقعا معتقد بودند كسانى كه متكفل صدا و سیما هستند  امانت‏دار كشور اسلامى هستند و صدا وسیمای ما با دیگر كشورها خیلی فرق دارد زیرا تاثیر آن در تمام دنیا پخش مى‏شود زیرا اگر مسأله به دست آنها مى‏رسد، هزار جور بساط درست‏ مى‏كنند و لذا حضرت امام ره به صراحت فرمودند "  باید به این خیلى توجه بشود كه موازین اسلامى باشد. "

رهبر

كیست پاسخگوی این مطالبات رهبری

مساله بسیار مهم این است كه چه كسی باید پاسخگوی این مطالبات رهبر كبیر انقلاب و مقام معظم رهبری باشد ؛ جالب این است كه خود حضرت امام ره در این خصوص نیز رهنمود جالبی دارند كه پاسخ ما را می دهد و بعلاوه ادعای كسانی را كه معتقدند چون تعیین رییس صدا و سیما با رهبری است ، نظارت و مراقبت جدی و دارای ضمانت اجرای حقوقی و كیفری لازم ندارد مردود می كند ، ایشان فرمودند :

 " من كه نمى‏توانم بنشینم پاى رادیو ببینیم چى مى‏گوید، اینجایش چطور است. این را باید خود شما آقایان، اشخاصى كه مطلعند از آن، جدا كنند از هم، لا بد مى‏توانند این را، وقتى هم كه چیزى را مى‏خواهند بدهند، مى‏توانند این را جداش كنند، اگر هم نتوانستند اصلش را كنار بگذارند "

مشابه همین نگرش و رهنمود را از مقام معظم رهبری داریم كه این فرمایشات نیز عینا   ادعای كسانی را كه معتقدند چون تعیین رییس صدا و سیما با رهبری است ، نظارت و مراقبت جدی و دارای ضمانت اجرای حقوقی و كیفری لازم ندارد مردود می كند زیرا ایشان صراحتا فرموده اند:

" یك تلقی و برداشت اشتباهی كه شده است این است كه عده ای تصور میكنند صدا و سیما زیرنظر رهبری اداره می شود در حالیكه چنین نیست بلكه فقط رئیس سازمان توسط رهبری منصوب مشود نه اینكه آن را اداره می‌كند . صدا و سیما فرق می كند با نیروهای مسلح ، تفاوت صدا و سیما با نیرو های مسلح این است كه رهبری فرمانده نیروهای مسلح است اما در اینجا فقط رئیس سازمان را تعیین می كند هرچند بخاطر صدور حكم ، امر و نهی هایی هم به رئیس سازمان می كند كه به بعضی عمل می شود و به بعضی ها هم عمل نمی شود " و نیز معظم له فرمودند" رابطه صدا و سیما با رهبری مانند رهبری و پست و تلگراف است . هیچ تفاوتی ندارد . فقط عزل و نصب با من است و گاهی هم دستور می دهم، شما باید قانون قوی و محكمی درست كنید "

نتیجه گیری

براساس این رهنمودهاست كه باید نقش شورای نظارت در قوانین پیش رو پر رنگ تر و دارای ضمانت اجرای حقوقی شود و فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر " شما باید قانون قوی و محكمی درست كنید " به وضوح موید ضرورت ضمانت اجرای حقوقی و كیفری برای اشخاص متخلف در صدا و سیماست تا همچون رسانه های مكتوب كه قانون مطبوعات( دارای ضمانت اجرای كیفری) بر آنها حاكم است ، صدا و سیما نیز قانون مناسبی دارا باشد .

رضا زهروی /مدرس حوزه و دانشگاه

بخش ارتباطات تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین