تبیان، دستیار زندگی
میله شیشه ای باردار و كره فلزی بدون باری را در نظر بگیرید. وقتی میله شیشه ای نزدیك گوی فلزی می شود، بارهای منفی آن را جذب و بارهای مثبت آن را دفع می كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

القای بار

موهای سرتان را شانه كنید و سپس شانه را به باریكه آب نزدیك كنید، چه مشاهده می ‌كنید؟

القای بار

در مشاهدات روزمره و عادی، جاذبه الكتریكی بیش از دافعه دیده می شود، زیرا اجسام باردار می ‌توانند اجسام بدون ‌بار را جذب كنند. در فیلم زیر چه عاملی باعث جذب خرده های كاغذ می  گردد؟

برای مشاهده فیلم بر روی شكل مقابل کلیک کنید. 

القای بار 

نیروی جاذبه بین جسم باردار و جسم خنثی به شكل دیگری در فیلم زیر نمایش داده شده است. در این آزمایش خط كش افقی خنثی می باشد.

برای مشاهده فیلم بر روی شكل مقابل کلیک کنید.

القای بار 

چرا جسم بدون بار جذب جسم باردار می ‌شود؟

القای بار

میله شیشه‌ ای باردار و كره فلزی بدون ‌باری را در نظر بگیرید. وقتی میله شیشه‌ای نزدیك گوی فلزی می‌ شود، بارهای منفی آن را جذب و بارهای مثبت آن را دفع می‌ كند. به دلیل اینكه بارها در فلز به راحتی حركت می‌ كنند، بارهای منفی در نزدیكی میله شیشه ‌ای جمع می شوند و بارهای مثبت در طرف دور از میله شیشه‌ای قرار می گیرند. به این پدیده القای بار الكتریكی می گویند. با توجّه به بقای بار الكتریكی، مقدار بار مثبت و منفی در طرفین گوی فلزی كاملا برابر می ‌باشد. آزمایش‌ نشان می‌ دهد كه نیروی الكتریكی بین دو جسم بر اثر كاهش فاصله آن ها، افزایش می ‌یابد، بنابراین نیروی جاذبه بین میله شیشه ‌ای و بار منفی بیشتر از نیروی دافعه بین میله با بار مثبت روی گوی (كه نسبت به بار منفی در فاصله بیشتری قرار دارد) خواهد بود.

بنابراین نیروی برایند وارد بر گوی جاذبه خواهد بود.

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی