تبیان، دستیار زندگی
یك جوجه خروس در آمریكا در جریان توفان های این كشور در ماه های گذشته والدین خود را از دست داد. به همین دلیل این جوجه یتیم شده در ساختمان شهرداری یكی از شهرهای فلوریدا اسكان گزید. اما این پایان ماجرا نبود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خروس آواره بی محل

خروس آواره بی محل

فلوریدا: یك جوجه خروس در آمریكا در جریان توفان های این كشور در ماه های گذشته والدین خود را از دست داد. به همین دلیل این جوجه یتیم شده در ساختمان شهرداری یكی از شهرهای فلوریدا اسكان گزید. اما این پایان ماجرا نبود چون این خروس آواره، با آواز خود آسایش همسایگان و ارباب رجوع شهرداری را گرفته. این حیوان هر روز ساعت 5 صبح شروع به قوقولی قو قو می کند و همسایگان را از خواب بیدار می كند یا در طول روز و در زمان برگزاری جلسات در شهرداری زیر آواز می زند و نظم جلسات را به هم می ریزد.

جالب این كه هر بار كاركنان شهرداری خواسته اند این خروس را بگیرند، حیوان از دست آنها فرار كرده و همه را ناكام گذاشته است.

ترجمه: مریم پاک رو

سایر اخبار عجیب و غریب