تبیان، دستیار زندگی
بیكاری یكی از معضلات اساسی امروز كشور ما و یكی ازعوامل اصلی بزهكاری نوجوانان، جوانان و حتی سنین بالاتر می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جیب برها به بهشت نمی روند


بیكاری یكی از معضلات اساسی امروز كشور ما و یكی ازعوامل اصلی بزهكاری نوجوانان، جوانان و حتی سنین بالاتر می باشد. وقتی انسان كار نمی كند، احساس بطالت و بیهودگی نموده و به سوی پوچی و منفی بافی سوق پیدا میكند.دراین شرایط، حجم سرقت، قاچاق كالا، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاریهای روانی، برخوردهای اجتماعی به شدت رشد خواهد كرد و در نتیجه هر اندازه كه حل معضل بیكاری كشور به تأخیر بیفتد، به ناچار، تاوان زیادی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی پرداخته خواهد شد


جیب برها به بهشت نمی روند

بیكاری یكی از معضلات اساسی امروز كشور ما و یكی ازعوامل اصلی بزهكاری نوجوانان، جوانان و حتی سنین بالاتر می باشد. وقتی انسان كار نمی كند، احساس بطالت و بیهودگی نموده و به سوی پوچی و منفی بافی سوق پیدا میكند. دراین شرایط، حجم سرقت، قاچاق كالا، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاریهای روانی، برخوردهای اجتماعی به شدت رشد خواهد كرد و در نتیجه هر اندازه كه حل معضل بیكاری كشور به تأخیر بیفتد، به ناچار، تاوان زیادی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی پرداخته خواهد شد.

سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود.

اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

با گذشت زمان شیوه ها و روش های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته به طوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنولوژی ها و تکنیک ها برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند.به همین دلیل شیوه های مقابله و روش های برخورد با آنها متناسب با دگرگونی های سرقت متحول شده است. به تعبیر دیگر چون درعصرما موارد و وسایل گوناگون سرقت وگرایش به آن تغییر یافته،مقابله با آن نیز دشوار تر شده است.   سرقت یک پدیده‌ی اجتماعی است و یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت به‌شمار می‌رود. و بیش‌تر شهروندان عادی کشور از آن متضرر می‌شوند. به موازات افزایش آمار سرقت در کشور‌های مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که پیامد‌های آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، بالا رفتن هزینه‌های تولید، از بین بردن انگیز‌ه‌های کار، تلاش و سرمایه‌گذاری در کشور، مصروف نگه‌داشتن بخشی از نیرو‌های امنیتی  می باشد.

تعریف سرقت: ربودن خدعه آمیز مال غیر .برداشتن چیزی از مال دیگری بدون اطلاع و رضایت او.گرفتن و بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب.

علل و انگیزه های سرقت:

- عوامل ذهنی: مانند هوش کم یا زیاد،استعداد های فردی یا نظایر آنها

- سن: بی شک تقسیم بندی انواع سرقت بر حسب سارقین متعلق به گروه های سنی مختلف است تا جایی که برای مثال می توان گفت بسیاری از آنچه بزرگسالان در رفتار کودکان دزدی می نامند از نظر روانشناسان کودک ممکن است صرفا کنجکاوی باشد.

وقتی انسان كار نمی كند، احساس بطالت و بیهودگی نموده و به سوی پوچی و منفی بافی سوق پیدا میكند. دراین شرایط، حجم سرقت، قاچاق كالا، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاریهای روانی، برخوردهای اجتماعی به شدت رشد خواهد كرد و در نتیجه هر اندازه كه حل معضل بیكاری كشور به تأخیر بیفتد، به ناچار، تاوان زیادی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی پرداخته خواهد شد

- جنس: چون به طور معمول قدرت بدنی زن کمتر از مرد است بنابراین موارد ارتکاب سرقت بین دو جنس متفاوت خواهد بود.

- وضعیت بدنی: زشتی یا زیبایی،بلندی یا کوتاهی و یا نقص عضو ممکن است از عوامل موثر در ارتکاب انحراف باشد.

اما آنچه بیش از همه در این پدیده تاثیر دارد دو دسته عوامل روانی –عاطفی و اجتماعی – اقتصادی است.

الف: علل و انگیزه های روانی – عاطفی:

1-فقر عاطفی: از عوامل فردی سرقت است.کودکانی که از اختلالات عاطفی شدید رنج می برند در خانواده هایی رشد کرده اند که در اثر طلاق از هم پاشیده اند.

2-ناکامی: وقتی انسان میل دارد به هدفی برسد ولی به علت برخورد با مانع یا موانعی چند به آن هدف دست نمی یابد می گوییم در او ناکامی ایجاد شده است.

3-حسادت: حسد آرزوی زوال نعمت برای دیگران است.گاه فرد با توجه به عدم امکان دستیابی به موقعیت و منزلت دیگران رشک و حسد می برد و چون نمی تواند به مانند صاحبان اموال مالک آنها شود،دست یه دزدی می زند.

4-تجربه های دوران کودکی: حوادث تلخ دوران کودکی ممکن است که از فرد شخصیتی ضد اجتماعی بسازد که در بزرگسالی او را به اعمال ضد اجتماعی سوق دهد.

5-خودنمایی: برخی از جوانان برای نشان دادن صفت کله شقی و جرات حادثه جویی که برای آنها بسیار ارزشمند است به بزه کاری روی می آورند.

جیب برها به بهشت نمی روند

ب:علل اجتماعی – اقتصادی

1-فقر مادی: فقر و محرومیت مادی را شاید بتوان گفت از مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است.

2-فقر فرهنگی: نقش اساسی در ایجاد جرم دارد.سارقان اکثراً کم سوادند و در اثر فقدان امکانات رشد فکری برای چیشرفت و ترقی خود از شیوه های دیگر فرهنگی بهره می برند.

3-شهرنشینی و سکونت در محل های جرم خیز

4-معاشرت با دوستان ناباب: رفتار مجرمانه مانند هر نوع رفتار دیگری آموختنی است.از این رو داشتن دوستان ناباب و تاثیر معاشرت با آنها در کشیده شدن فرد به سوی سرقت نقش اساسی دارد.

5-بیکاری: عامل مهمی در ایجاد فقر است و فقر هم نقش مهمی در سرقت دارد.

راهکار هایی در کاهش سرقت در جامعه

1-کنترل و مراقبت پدر و مادر ها در مورد دوستان ناباب.

2-کاهش فاصله ارتباطی والدین با فرزندان به نحوی که فرزندان، والدینشان را دوستان خود تلقی کنند.

3-لازم است والدین قبل از انحراف فرزندان،زمینه های آن را قبل از اینکه ریشه بدواند، قطع کنند.

4-از بین بردن فقر و تنگدستی

5-مبارزه با رشد بی رویه مشاغل کاذب

6-ایجاد اشتغال

7-ایجاد محیط های مناسب ورزشی و آموزش صحیح ورزش از طریق رسانه های گروهی

8-آموزش اعتقادی و پرورش باور های مذهبی در افراد برای استحکام مبانی ایمانی در خانواده ها

فراوری : کهتری

بخش اجتماعی تبیان


منابع:

پایگاه خبری پلیس ایران

علی رحیمی نسب

حشمت ا... رفیعی -اداره کل زندانهای خراسان شمالی

سامانه اطلاع رسانی مکانی و برنامه ریزی شهری

لینک های مرتبط  

• آرام آرام تخصص به حاشیه می رود 

• خشونت، زخمی که از خانواده سرباز کرده

• همرنگ شو تا رسوا نشوی