تبیان، دستیار زندگی
یكی از امتیازات اسلام این است كه دین اسلام ، آیین زندگی است و تنها بر روی اعمال عبادی ، مسجد و اعتکاف و سیر و سلوک تمرکز نمی کند . اسلام دینی است كه از معنویتش، مادیت تراوش کرده و از مادیتش معنویت. اگردستور وتأکید بر نخواندن نماز شب دارد ، در کنار آن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسلام چه امتیازاتی دارد ؟


قرآن کتابی است تحریف ناپذیر که همواره اصالت و عصمت خود را در طی قرون حفظ و دست بشر را از دستبرد تحریف کوتاه کرده است؛ در حالی که هیچ یک از ادیان موجود، از این ویژگی برخوردار نیست.

«عصمت» امری افزون بر اصل الهی بودن پیام قرآن است و برای آن می توان مراحل زیر را ذکر کرد:

عصمت از ناحیه نازل کننده (خداوند)

عصمت از ناحیه حاملان وحی و فرشتگان رساننده به پیامبر(صلی الله علیه و آله)

عصمت در دریافت وحی از سوی پیامبر(صلی الله علیه وآله)

عصمت در ابلاغ وحی به مردم از سوی پیامبر(صلی الله علیه وآله)

عصمت در بقا و استمرار تاریخی وحی در میان بشر تا پایان تاریخ


1ـ جامعیت اسلام

قرآن کریم

از دیگر ویژگی های اسلام در برابر دیگر ادیان، جامع بودن آن است . اسلام برنامه تکاملی بشر تا پایان تاریخ را به ارمغان آورده است .

معمولاً نوابغ و دانشمندان و جامعه شناسان و مصلحان و روشنفكران و علما وقتی طرحی می‌دهند، یك زاویه زندگی را در نظر می‌گیرند.

گاه طرح ارائه شده ، مشكل اقتصاد را حل می ‌كند ،گاه مشكل ازدواج را حل می‌كند و...

اما دینی که توسط  پیغمبر اسلام بیان شده است ، جامعیت دارد. به عبارتی می توان بیان کرد که مسأله‌ای نیست، مگر اینكه دین اسلام درباره‌ی آن آیه و یا روایتی را از معصومین بیان کرده است .

شاید به طور جزئی بیان نکرده باشد که لب چهار راه، چراغ قرمز بایست، چراغ سبز برو ، چرا که در زمان معصومین چراغ سبز و قرمزی نبوده است اما امیرالمؤمنین(علیه السلام) در نهج البلاغه فرموده اند: «وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ»(نهج‏البلاغه، نامه 47)

2- اجتهاد پذیری

اسلام، دینی است كه هیچ وقت به بن بست نمی‌رسد. مشكل لاینحل در آن وجود ندارد .

این هم از برکت وجود ولایت فقیهی است که ادامه ولایت رسول الله می باشد .

فقیه و مجتهد می‌توانند در بن بست‌ها خودشان چاقو به دست گیرند و عمل جراحی انجام دهند ، حکمی را تعطیل كند.

اجتهاد پذیری یعنی اختیار كوتاه و بلند كردن ، فصلی و یا موسمی کردن  بعضی ازبرنامه‌های اسلام.

با اجتهاد پذیری و  وجود فقیه و مرجع تقلید ، اسلام هیچ گاه به بن بست نمی‌رسد.

3- اصل ، سهولت است

آیاتی در قرآن کریم وجو دارد که بیان می کند  خداوند خواهان عسر و سختی نیست ، به عبارتی دین اسلام ، دین آسان و راحتی می باشد .

این سخن در احکامی که در اسلام وجود دارد ، به راحتی قابل تشخیص است ؛ آنجا که بیان می کند اگر آبی برای وضو نبود تیمم کنید ، اگر در حال اضطرار قرار گرفتید خوردن حرام ها برای شما حلال می باشد و ...

4- زندگی گرایی

یكی از امتیازات اسلام این است كه دین اسلام ، آیین زندگی است و تنها بر روی اعمال عبادی ، مسجد و اعتکاف و سیر و سلوک تمرکز نمی کند .

اسلام دینی است كه از معنویتش، مادیت تراوش کرده و از مادیتش معنویت.

اگردستور وتأکید بر نخواندن نماز شب دارد ، در کنار آن می فرماید : با خواند نماز شب بهترین های مادی و معنوی را از آن خود می کنید .

قرآن مجید کتابی است که تماماً از سوی خداوند، بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل شده و تمام الفاظ و کلمات به کار رفته در آن، عیناً کلام الهی است

5- تقدم حق جامعه بر فرد

اسلام همیشه حق جامعه را بر فرد ، مقدم می ‌دارد ، و بیان می کند که مالكیت شخصی تا جایی محترم وقابل پسند است که به جامعه ضرر نرساند .

اصلی دراسلام وجود دارد به نام " لاضرر " كه حدیثش این است: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ»(معانی‏الأخبار، ص‏281) این یك قانون كلی است.

به عبارتی در این روایت بیان می کند که درجامعه نباید ضرر وزیانی برای کسی به وجود آید .

6- اصل شورا

در قرآن کریم و روایات به مسأله شوری توجه شده است ،  دوآیه در قرآن کریم و بیش از دویست سخن در روایات .

7- ارزش گزاری برای انسان

اسلام

یكی دیگر از امتیازات اسلام این است كه اسلام برای انسان ، مقام و جایگاهی قرار داده است و او را ارزشمند می داند .

تمام مكتبها انسان را یك موجود مجبور دانسته‌اند  اما مکتب اسلام ، توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله ) پیغام خلیفة اللهی را برای انسان به ارمغان آورده است . دین اسلام بیان کرد که انسان خلیفه و قائم مقام خداوند است .

8- اصل مصونیت كتاب آسمانی

ازامتیازات دیگردین اسلام این است که کتابی که برای سعادت بشریت معرفی کرده است ، از هرگونه انحرافی مصون می باشد .

به عبارتی ،قرآن مجید، از چند جهت بر کتاب های دیگر ادیان امتیاز دارد :

* کلام الهی

قرآن مجید کتابی است که تماماً از سوی خداوند، بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل شده و تمام الفاظ و کلمات به کار رفته در آن، عیناً کلام الهی است.

به دیگر سخن، اسلام تنها دینی است که مستقیماً کلام خدا را در دسترس بشر قرار می دهد و انسان را با سخن او آشنا می سازد؛ در حالی که دیگر ادیان، از چنین امر مهمی تهی بوده و حتی ادعای آن را ندارند.

تمام مكتبها انسان را یك موجود مجبور دانسته‌اند  اما مکتب اسلام ، توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله ) پیغام خلیفة اللهی را برای انسان به ارمغان آورده است

* تحریف‌ناپذیری

قرآن کتابی است تحریف ناپذیر که همواره اصالت و عصمت خود را در طی قرون حفظ و دست بشر را از دستبرد تحریف کوتاه کرده است؛ در حالی که هیچ یک از ادیان موجود، از این ویژگی برخوردار نیست.

قرآن

«عصمت» امری افزون بر اصل الهی بودن پیام قرآن است و برای آن می توان مراحل زیر را ذکر کرد:

عصمت از ناحیه نازل کننده (خداوند)؛1

عصمت از ناحیه حاملان وحی و فرشتگان رساننده به پیامبر(صلی الله علیه و آله) ؛2

عصمت در دریافت وحی از سوی پیامبر(صلی الله علیه وآله)؛3

عصمت در ابلاغ وحی به مردم از سوی پیامبر(صلی الله علیه وآله)؛4

عصمت در بقا و استمرار تاریخی وحی در میان بشر تا پایان تاریخ.5

به اعتقاد مسلمانان، کتاب های آسمانی نازل شده بر پیامبران پیشین نیز از نظر عصمت در چهار مرحله نخست با قرآن مجید همتا و همپا هستند؛6 لیکن مرحله پنجم عصمت (تحریف ناپذیری ابدی در میان مردم) از اختصاصات قرآن است.

9- تقارن و همراهی دنیا وآخرت در دین اسلام

ازامتیازات دیگر اسلام این است كه دنیا و آخرت را بایکدیگر تقارن و همراه قرار داده ، به عبارتی سعادت هریک را منوط بر دیگری می داند .

كلمه دنیا 55و آخرت هرکدام به طور مساوی (55مرتبه) درقرآن بیان شده ، واین بیان کننده ی اصل جداناپذیری دنیا وآخرت از یکدیگر می باشد .

فرآوری : زهرا اجلال

بخش دین تبیان


پی‌نوشت‌ها:

[1] ـ بقره/ 176؛ نساء/ 122 و....

[2] ـ شعراء/ 193.

[3] ـ نجم/ 3 و 4؛ تکویر/ 19‌ـ23، بینه/ 2.

[4] ـ همان.

[5] ـ فصلت/ 42؛ حجر/ 9، واقعه/ 77.

[6] ـ این مسئله نشان مى دهد که اعتبار کتب آسمانى و ادیان پیشین نزد مسلمانان بسیار بالاتر از آن است که مدعیان پیروى از آن ادیان ادعا مى کنند. بهترین گواه این مطلب سخنانى است که از توماس میشل درباره عهدین بیان شد.


منابع :

سایت حوزه

مقاله حمیدرضا شاکرین ، پیرامون قرآن کریم

سایت آیت الله مصباح یزدی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.