تبیان، دستیار زندگی
ره‌ی رستم و سهراب و خاقانی منتشر می‌كند. جلد ششم “نامه باستان” جلال‌الدین كزازی منتشر شده و “تندبادی از كنج” و “خاقانی”‌ نیز دیگر كتاب‌هایی است كه از او منتشر خواهد شد. جلد ششم این اثر كه ویرایش و گزارش شاهنامه است، به‌تازگی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلال‌الدین كزازی دو كتاب درباره‌ی

رستم و سهراب و خاقانی منتشر می‌كند.

جلد ششم “نامه باستان” جلال‌الدین كزازی منتشر شده و “تندبادی از كنج” و “خاقانی”‌ نیز دیگر كتاب‌هایی است كه از او منتشر خواهد شد.

جلد ششم این اثر كه ویرایش و گزارش شاهنامه است، به‌تازگی ازسوی انتشارات سمت منتشر شده و كزازی در حال به پایان رساندن جلد هفتم این مجموعه است.

هم‌چنین ”تندبادی از كنج” كتاب دیگری از كزازی است كه درباره‌ی رستم و سهراب نوشته شده و در واقع گزارشی از این داستان و بررسی نكته‌های گوناگون زبانی و اسطوره‌شناختی را دربر می‌گیرد. این كتاب به‌زودی توسط نشر آیدین برای كسب مجوز به وزارت ارشاد فرستاده می‌شود.

از مجموعه “از ایران چه می‌دانید“، نیز “كتاب خاقانی“ كه زندگی و سرودهای این شاعر را دربر می‌گیرد، برای انتشار آماده است. این اثر توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی تا نمایشگاه كتاب منتشر می‌شود.