تبیان، دستیار زندگی
تندی متوسط در طول یک حرکت غالباً با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود : .....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : بهاره امینی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تندی متوسط و تندی لحظه ای (قسمت اول)

در طول راه مدرسه تندی حرکت شما بارها تغییر می کند. اگر مقادیر سرعت سنج را در بازه های زمانی معین بخوانید، خواهید دید که اغلب دچار تغییر می شود. اطلاعاتی که سرعت سنج یک ماشین  به ما می دهد مربوط به تندی لحظه ای آن ماشین است. سرعت سنج تندی حرکت را در یک لحظه زمانی مشخص نشان می دهد.

تندی متوسط و تندی لحظه ای (قسمت اول)

تندی لحظه ای نباید با تندی متوسط اشتباه شود. تندی متوسط اندازه مسافت طی شده در یک بازه زمانی مشخص است؛ این کمیت گاهی بصورت نسبت مسافت به زمان تعریف می شود. فرض کنید در راه مدرسه سوار ماشینی هستید. مسیر شما 5 مایل است و حرکتتان 2/0 ساعت (12 دقیقه) طول می کشد. تندی متوسط ماشین را تعیین کنید:

تندی متوسط =  تندی متوسط و تندی لحظه ای (قسمت اول)

به طور متوسط ماشین شما باتندی 25 مایل برساعت در حرکت است. در طول سفر ممکن است شما توقف کرده باشید.

محاسبه تندی متوسط و سرعت متوسط

تندی متوسط در طول یک حرکت غالباً با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

تندی متوسط و تندی لحظه ای (قسمت اول)

در حالی که سرعت متوسط معمولاً با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

تندی متوسط و تندی لحظه ای (قسمت اول)

اکنون بیایید در مسئله زیر فرمول های بالا را به کار بگیریم:

شخصی در سفرش 440 مایل می پیماید. این سفر 8 ساعت طول می کشد. تندی متوسط او چقدر بوده است؟

برای محاسبه تندی متوسط او به سادگی می توان مسافت طی شده را به مدت زمان حرکت تقسیم کرد.

تندی متوسط و تندی لحظه ای (قسمت اول)

چقدر ساده بود! این شخص به طور متوسط با تندی 55 مایل بر ساعت مسیرش را می پیماید. ممکن است حرکت او با تندی ثابت 55 مایل بر ساعت نباشد. بدون شک او در میان راه توقف داشته است (شاید برای خوردن ناهار) و ممکن است در قسمتی از مسیر تندی اش به 65 مایل بر ساعت رسیده باشد. با این حال تندی متوسط او،  در طول راه 55 مایل بر ساعت بوده است. فرمول بالا روش ساده ای است برای تعیین تندی متوسط یک جسم.

مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: بهاره امینی

تنظیم: سمیرا بادامستانی